Kerkük Zindanı Sözleri

Kerküğün zindanına attılar beni 
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni 

Bir yanım dağladılar ateşle annem 
Ne suçum ne günahım yaktılar beni 

Türkmen obalarından göçen anneler 
Ne yuvaları kalmış ne de haneler 

Gökkubbeyi sarsar mazlum feryadım 
Elbette birgün güler bize seneler

" />