mersin escort bayan istanbul escort
Öne Çıkanlar oya aydoğan Kısmetse Olur Tuğçe için gelen Murat kimdir zeynep ılıcalı instagram Yusuf Gökhan Atalay zeynep coşkun kimin kızı

14.yy ilk yarısında Aksaray'ı da ziyaret eden ünlü seyyah Ibn Batuta şehirde kimin evinde misafir olmuştur?

14.yy ilk yarısında Aksaray'ı da ziyaret eden ünlü seyyah Ibn Batuta şehirde kimin evinde misafir olmuştur?

A- YUSUF ÇELEBİ

B- CEMALEDDİN AKSARAY-İ

C- ŞERİF HÜSEYİN

D- AHMED BİN SALİH

DOĞRU CEVAP: C- ŞERİF HÜSEYİN

CEMALEDDİN AKSARAYİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da yetişen âlini veliler­dendir. Adı, Muhammed'dir. Babası, büyük âlim Fahreddin-i Râzî Hazretleri'nin torunlarından Vaiz Muhammed b. Muhammed'dir. Nesebi, bir koldan Hazreti Ebu Bekir'e, bir koldan da Hazreti Ömer'e ulaşmaktadır. Cemaleddin lakabıyla ve Aksarâyî nisbesiyle meşhur olmuştur. Aksaray'da doğmuştur. Do­ğum tarihi bilinmemektedir. 791 (m.1389) yılında Aksaray'da vefat etti. Kab­ri, Aksaray'daki Ervah kabristanındadır. Tahsiline Aksaray'da babası ve diğer âlimlerden başladı. Daha sonra Amasya'ya gidip, aynı lakabı taşıyan hemşehrisi Cemaleddin İbrahim Aksarâyî'nin oğlu Fahreddin İlyas Rumî’den ders aldı. Hacı Şâdgeldi Paşa ile ders arkadaşı oldu. Hacı Şâdgeldi Paşa Amasya Emiri olunca, Cemaleddin Aksarâyî Hazretleri'ni Amasya kadılığına getirdi. Daha sonra Amasya kazas­kerliğine getirildi. Amasya'da çıkan bir karışıklık üzerine oradan ayrılıp Konya'ya geldi. Karamanoğlu Alâeddin Bey onu Konya kadılığına tayin etti. Daha sonra Aksa­ray'a dönüp, Zincirli Medrese müderrisliğine getirildi. Hazret, bu medresede yıllarca dersler verip âlimler yetiştirdi. Molla Fenarî gibi bir âlim onun talebesi olarak şereflenmiştir. Seyyid Şerif Cürcânî Hazretleri, onu ziyaret edip, ilim ve feyzinden yararlanmak için Anadolu'ya geldi. Fakat o Aksaray'a gelmeden Cemalleddin Aksarâyî vefat etti. Bunun üzerine Seyyid Şerif Cürcânî, Molla Fenarî Hazretleri'yle birlikte Mısır'a gidip, Ekmelüddin Berbetî'den ilim tahsil ettiler. Hayatının tamamı öğrenmek ve öğretmekle geçen bu büyük âlim, 791 (m. 1389) yılında vefat etti.

Cemaleddin Aksarayî hazretleri kimdir?

Cemaleddin Aksarayî hazretleri ismi duyulmamış ve pek bilinmiyor olsa da Sümbül Efendi’yi herkes bilmektedir. Sümbül Efendi’nin hocası Cemaleddin Aksarayî hazretlerinin türbesine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu büyük velinin huzuruna başımızı eğerek giriyoruz. Burası bir aile sofası. Cemaleddin Aksarayî hazretlerinin ahfadının kabirleri bizleri karşılıyor. Birkaç adımdan sonra merdivenle inilen bir bölüme geliyoruz. Burası hazretin günümüzdeki torunları olan Aksaray’ın meşhur ailelerinden Perek soyadını taşıyan ailenin mezarlarının bulunduğu bölüm. Ve tüm bu mezar taşları Cemaleddin hazretlerinin türbesi etrafına bir bir dizilmiş müridleri andırmaktalar.

Başımızı eğerek girdiğimiz hazirede bulunan türbenin ilk odası bir mescid. Hemen yanındaki odada da büyük veli Cemaleddin Aksarayî hazretlerinin kabirleri var. Peki az bilinen, isminden söz edilmeyen, dersaadetten uzak ebedi uykusunu uyuyan Cemaleddin Aksarayî hazretleri kimdir? Bu kısa ama kesif yolculuğumuzun ilk durağı da son durağı da Aksaray ama bakalım nice yerlerde bulacağız kendimizi…

Şeyh Efendi’nin rüyası

Çelebi Halife lakabıyla da meşhur olan Şeyh Cemaleddin Aksaray’da doğmuştur. Büyük müfessir Fahreddin Razi’nin torunudur ve bu soylu aile tarihe Cemalî Ailesi şeklinde geçmiştir. İlk eğitimini Aksaray’da tamamlayıp sonrasında diyar diyar gönlünün tarikını aramış, İstanbul’a gelmiş, Hacı Halife’den Zeyniyye tarikatının hilafetini almış ancak mana ateşini teskin edememenin verdiği şevkle seyahatlere çıkmıştır. Karaman taraflarına gelerek Halveti şeyhi Abdullah Karamanî’ye intisab etmiş, onun vefatından sonra Tokat’ta halveti şeyhi Tahirzade’ye, onun da vefatından sonra Erzincan’da Bahaeddin Erzincanî’ye intisab ederek seyrü sülukunu tamamlamıştır.

Amasya’ya yerleşmiş, burada Şehzade Bayezıd’ın yakın çevresinde bulunmuştur. 2. Bayezıd tahta oturduğunda Şeyh Cemaleddin Efendi’yi İstanbul’a davet eder. Çelebi Halife hazretleri, İstanbul’a gidip gitmemek kararını almak için istihareye yattıklarında, rüyasında Amasya’dan nur saçan bir meşalenin çıkıp İslam’ın en son hudut boylarına kadar gittiğini ve oraları nura gark ettiğini, sonra bu nurun âlemi kapladığını ve Rum diyarının ışık ve nurlara gark olduğunu görür. Şeyh Efendi’nin bu rüyası, irşad faaliyetlerinin Cenab-ı Hakk’ın lütfuyla ve kendi halifeleri yolu ile bütün Rum diyarına yayılarak genişleyeceğine yorumlanmıştır. Çelebi hazretleri, İstanbul’da Bayezıd-ı Veli tarafından karşılanır ve kendisine Balat’taki Gül Cami tahsis edilir. Bu kiliseden camiye çevrilen ibadethanede nice talebeler yetiştirip erbainler çıkartmıştır.

Daha sonrasında Koca Mustafa Paşa, Kızlar Manastırı Kilisesi’ni alarak camiye çevirip orada bir külliye vücuda getirir. Ve de Çelebi Halife hazretlerine bir ev yaptırıp tekkenin meşihatını kabul etmeleri rica edildiğinde kendisinin tek şartı bu görevinden dolayı kendisine maaş bağlanmaması isteği olur. Ta o zamandan yüzyıllar sonrasına kadar, o vakit Koca Mustafa Paşa Külliyesi, bu zamanda ise Sümbül Efendi Tekkesi olarak isimlendirilen şerefli mekandaki şeyh efendilere maaş verilmemiştir.

Kabe yolunda vefat etti

Bu tekke İstanbul’da kurulan ilk düzenli Halveti tekkesidir. Cemaleddin Aksarayî hazretleri Halvetiliği İstanbul’a getiren kişi olması açısından da çok kıymetlidir. Halveti tarikatının İstanbul’daki bu asitanesi kuruluşundan 1925 senesine kadar eşiğine gelen herkesi feyz denizine daldırmış, zikirlerine soluksuz devam etmiştir. Cemaleddin Halveti hazretleri 9 sene buradaki makamında vazife yapmış ve Halvetiyye tarikatının Cemaliyye şubesini kurmuştur. Hz. Pir bu tekkede nice pirler ve halifeler yetiştirmiştir. Bunlardan en meşhuru Sünbüliyye Tarikatı’nın piri Sünbül Sinan hazretleridir. Bir diğeri de Tokat’ta tanıyıp sonra davetiyle Amasya’ya gelen Hayreddin-i Tokadî’dir. Şeyhi İstanbul’a gidince Hayreddin Tokadî hazretleri de şeyhi ile beraber Koca Mustafa Paşa Asitanesi’ne yerleşir.

Cemaleddin Halveti, Sünbül Sinan hazretlerini Mısır’a irşad vazifesi için gönderir. Bu arada da İstanbul’da çok büyük bir veba salgını zuhur eder. Sultan Bayezıd dua etmesi için hac vazifesiyle Hz. Pir’i Mekke’ye gönderir. Kırk dervişiyle yola çıkan Çelebi hazretleri, Sünbül Sinan’a da “Kabe’ye gel” hitabıyla mektup göndertir. Hz. Pir, Şam yolundan, Sünbül Sinan Mısır yolundan Kabe’ye gitmekteyken Hz. Pir Şam yakınlarında dervişlerini etrafına toplar ve vefat etmeden vasiyetini söyler: “Kızım Safiye Hatun’u Sünbül Sinan’a nikahlayın ve makamıma o otursun.” Ve Sünbül Sinan hazretleri, Cemaleddin Aksarayî hazretlerinden devraldığı makam-ı şerifte tam 33 sene irşad görevini ifa eder. Tesbih taneleri misali geçen 33 sene ve git gide büyüyen bir tarikat kolu…

Bu soylu ailenin bugünki temsilcileri

Cemaleddin Aksarayi hazretlerinin tesis ettiği Cemaliyye Tarikatı’nın feyz deryasından sudur eden birçok tarikat vardır. Bunlar Sünbiliyye, Şabaniyye, Karabaşiyye, Nasuhiyye, Bekriyye, Kemaliyye, Semaniyye, Dürdüriyye, Saviyye isimli tarikatlardır. Çelebi Halife hazretlerinin halifelerinin İstanbul’da kurmuş oldukları tekkeler, en eski Halveti tekkeleri olarak kabul edilmektedir. Bu tekkelerin isimleri şöyledir: Karabaş Tekkesi, Sinan Erdebili Tekkesi, Koğacı Dede Tekkesi, Atik Ali Paşa Tekkesi, Yedikule İmrahor Tekkkesi, Aydınoğlu Tekkesi, Sofular Alaeddin Tekkesi.

Bu soylu aile daha sonrasında Cemaleddin hazretlerinin torunu olan ve aynı zamanda Yavuz Sultan Selim’in de şeyhülislamı Zenbilli Ali Cemali Efendi ile devam etmiştir. Ve şimdi de Aksaray’da Perek soy ismi ile ecdadına yakışır şekilde devam etmektedir. Bu ailenin şu anki manevi reisi Cemaleddin Perek birçok hayr sahibi güzel bir insandır ve Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin Aksaray halifesidir.

((Cemaleddin Aksarayî hazretlerinin şahsiyeti üzerindeki bilgiler tam olarak vuzuha kavuşturulamadığı için bu yazımız ihtilaflardan bir nebze olsun sıyrılıp Allahu alem bu doğrusudur diyerek Lemazat-ı Hulviye isimli nadide eserdeki bilgiler ışığında ve diğer başka kaynaklardan yararlanılarak yazılmıştır.))

Ömer Faruk Deliktaş yazdı

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ahmet Kuşsan 1 yıl önce

Düzeltme yapmak istiyorum.
Cemaleddin Aksarayi ile ilgili üstte anlattığınız bilgiler doğru ancak onun Sünbül Efendinin şeyhi olduğu bilgisi yanlış. Sünbül Efendinin şeyhi olan Cemal Halvetidir, Çelebi Halife olarak da bilinen o dur. Çelebi Halife Cemal Halveti, Cemaleddin Aksarayinin torunudur.
Dede ve torun sürekli birbiri ile karistirilmaktadir.

google.com, pub-3619952419647211, DIRECT, f08c47fec0942fa0