mersin escort bayan istanbul escort
Öne Çıkanlar Ebru Akel konya çocuk festivali esra erol mustafa kime benziyor Barcelona PSG maçı kaç kaç bitti tesmer sınav giriş belgesi

Referandum sonuçları ne olacak ysk yasakları kaçta bitirecek

Referandum seçim sonuçları nasıl çıkacak, Referandum da evet hayır oyları ne olur? 16 Nisan 2017 Pazar günü anayasa referandum oylaması yapılacak. Referandum sonuçları adresimizde olacak. Referandum sonuçları büyük bir merak konusu olurken evet ve hayır oy oranları anayasa değişikliğinin ve yeni yönetim şeklinin kaderini belirleyecek. Referandum oylamasında 55 milyon seçmen oy kullanacak. Referandum, anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya önemli devlet meselelerinde halkın yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halka yapılacak değişikliğin istenip istenmediği sorulmaktadır ve çıkan oylama sonuçlarına göre de yapılması planlanan değişiklik yürürlüğe girer veya iptal edilir. Partilerin yaptıkları evet veya hayır çalışmalarında referandum gerekleri ve öncesi veya sonrası yapılacak değişiklikler milletin bilgisine sunulduğu gibi millet olarak doğru karar vermeleri de Türkiye’nin geleceği açısından oldukça önemlidir.

İşte referandum sonuçlarını belirleyecek 10 ilçe

16 Nisan 2017 anayasa referandumu sonuçlarını 10 ilçe belirleyecek. Zira bu 10 ilçedeki seçmen sayısı tüm seçmenlerin yüzde 10'na denk gelen 5 milyon 579 bin kişiyi barındırıyor.

Türkiye, tarihinin en önemli kararını vermek için 16 Nisan'da sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan’daki referandum öncesi kesinleşen seçmen ve sandık sayılarını, mahalle ve köy köy, internet sitesinden ilan etti.
Buna göre 1 Kasım 2015’te 54 milyon 49 bin 940 olan yurtiçi seçmen sayısı yüzde 2,6 artışla 55 milyon 319 bin 222’ye yükseldi. YSK’nın resmi rakamlarına göre, 16 Nisan referandumunda 1 milyon 269 bin 282 seçmen ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Seçmen sayısı en çok artan iller İstanbul, Ankara, İzmir, en az artan iller ise Erzurum, Çankırı, Sinop oldu.

TÜRKİYE'NİN GÖZÜ 10 İLÇEDE OLACAK 

Referanduma sunulan Anayasa değişikliği teklifi için pazar günü 55 milyon 319 bin 222 seçmen 167 bin 140 sandıkta oy kullanacak.İlçe bazlı değerlendirildiğinde birçok ilin nüfusundan fazla seçmene sahip 10 ilçe, toplam seçmenin yüzde 10’unu oluşturacak. En fazla seçmen, 684 bin ile Ankara Çankaya’da bulunacak.

İşte Türkiye'nin kaderini belirleyecek 10 ilçe

Ankara Keçiören - 656 bin

Bursa Osmangazi - 617 bin

Adana Seyhan - 543 bin

İstanbul - Küçükçekmece 541 bin

Gaziantep - Şahinbey 530 bin

İstanbul - Esenyurt 520 bin

İstanbul - Bağcılar 510 bin

İstanbul - Ümraniye 491 bin

İstanbul - Pendik 487 bin

En az seçmen ise Konya Yalıhüyük’te (bin 289) yer alıyor. 

Referandum seçimine sayılı günler kala pek çok araştırma ve anket şirketi referandum sonuçları hakkında yaptıkları anketlerle 16 Nisan referandum sürecinin sonuçları hakkında tahmini veriler sunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli illerinden genç yaşlı demeden pek çok kişinin ankete katıldığı referandum sonuçları referanduma evet mi yoksa hayır mı deneceğini tahmini de olsa bildirebiliyor.

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında bu güne kadar gelinen süreçte kritik bir dönemden geçen Türkiye Anayasa’da referandumda yapılacak değişikliklerle önemli adımlara imza atacak. Demokratik koşullarda değişiklik için halk oyuna bırakılan anayasa değişikliği için oy sürecinde çeşitli partilerin yaptıkları çalışma ve bilgilendirmeler Türk halkının vereceği doğru karar yolunda önem arz ediyor.

Meclis’te yoğun bir maratondan geçerek Türkiye’ye yeni bir parlementer sistem getirecek olan referandum anayasa değişikliği seçimi sandıklar açılır açılmaz referandum sonuçları ile netlik kazanacak. Yalnızca Türkiye için değil gelecek olan parlementer sistemin Dünya ülkeleri açısından da önem arz ettiği referandum sonuçları demokrasi adına Türkiye’nin kaderini belirleyecek bir dönem olacak gibi görünüyor.

Referandum sonuçlarına etki etmek adına, AK PARTİ , MHP, HDP ve CHP’nin yürüttüğü kampanyalar, el ilanı ve broşürler ve çok daha fazlası halkın iki farklı düşünce ile e bilgilenerek doğru karar vermesini amaçlıyor. Anayasa teklifinde değişecek maddelerin belirlenmesi ve oy kullanacak milletin bilgisine doğru ve anlaşılır bir şekilde akılcı yöntemlerle sunulması referandum sonuçları için oy kullanacak bireylerin karar vermesini de etkileyecektir.

Görsel ve işitsel medya aracılığı ile yürütülen tahmini çalışmalarda referandum sonuçlarına dair bilgiler gerçek veriler olmak üzere gerek il bazında gerekse Türkiye’ye genelinde evet mi yoksa hayır mı oyunun kullanılacağını göstermektedir. Yüzdelik dilimlerle araştırma şirketlerinin yaptıkları anket sonuçları hangi kesimin evet veya hangi partinin belirttikleri gerekçeleri evet ya da hayır olarak kabul eden milletin olduğunu göstermektedir.

Bazı araştırma şirketlerinde yüksek oranda çıkan evet yüzdelik dilimi bazı araştırma şirketlerinde hayır oyunun yüzdelik dilimi daha yüksek olduğunu göstermektedir. Nasıl ve neye göre hangi kriterler baz alınarak yapıldığı bilinmeyen referandum sonuçları gerçeğe yakın yüzdelik dilimi taşımadığı gibi yanıltıcı da olabilmektedir.

Ünlü anket şirketlerinin veya farklı nitelikte internet sitelerinde de referandum sonuçlarına dair anket çalışmaları yapılabilmektedir. Kesinliği 16 Nisan sonrasında belli olacak anayasa değişikliği referandum sonuçları yüzdelik dilimde evet oyunun çokluğu ile kabul edilmiş sayılacak. Haklın kararına bırakılan değişiklik sürecinde yüzdelik dilimin evet oyunu kullanmış olması anayasada belirtilmiş olan değişiklik maddelerinin uygulamaya konulacağını göstermektedir.

Türkiye’nin kaderinde önemli bir yola girilecek olan referandum sonuçları evet veya hayır diyen kesimin gerekçelerine göre netlik kazanacak. Hangi partiyi tutuyor veya hangi partinin görüşlerini destekliyor olsanız da millet adına vereceğiniz tek bir karar referandum sonuçlarını etkileyecek önemli bir adım olacaktır. Bireysellikten millet bilincine ulaşan anayasa değişikliği referandum için

sayılı günler kala değişiklik maddelerini gözden geçirerek doğru bir karar vermenizde fayda var. Referandum sonuçları için tahmini yapılan anketlere göz atarak hangi kesimin evet veya hayır dediğini gözlemleyebilirsiniz.

2010 YILI REFERANDUM OYLAMASINDA NE OLMUŞTU?

Türkiye genelinde 2010 yılı referandum sonuçlarına göre göre en yüksek ''evet'' oyu yüzde 95.75 ile Ağrı'dan, en yüksek ''hayır'' oyu ise yüzde 81.02 ile Tunceli'den çıkmıştı. Türkiye genelinde ise referandum sonuçları şu şekilde olmuştu : Evet oy oranı yüzde 57.88 hayır oy oranı yüzde 42.12. Referandumda kayıtlı olan 52 milyon seçmenin 38 milyonu sandık başına gitmişti. Anket şirketi temsilcilerinin tahminlerine göre 2017 referandum oylamasında daha yüksek bir katılım bekleniyor.


İŞTE YENİ ANAYASA MADDELERİ 

1. MADDE NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.  Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek. 

2. MADDE NEDİR?

Teklifin ikinci maddesi milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkarılmasını öngörüyor

3. MADDE NEDİR?

Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25'ten 18'e indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor. 

4. MADDE NEDİR?

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

5. MADDE NEDİR?

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

6. MADDE NEDİR?

TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yollarına ilişkin maddesindeki değişiklik ile yasamanın belli bir konuda Meclis Araştırması yapması, Genel Görüşme açarak Genel Kurulda görüşmesi ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanların cevaplaması istemiyle yazılı soru sorması yeniden düzenleniyor.

Buna göre, TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.

7. MADDE NEDİR?

Maddeyle, cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor. Böylelikle doğrudan halk tarafından seçilen ve siyasal bir kişilik olan cumhurbaşkanının, partisiyle ilişkisinin kesilmesine dair hükmü yürürlükten kaldıran ilga normunun, halk oylamasında kabulü akabinde yürürlüğe girmesi anında bir siyasi partiyle ilişki kurması mümkün hale getiriliyor.

8. MADDE NEDİR?

Düzenlemeyle, Anayasanın "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, "devlet başkanı" sıfatı getiriliyor. Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de veriliyor.

Cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü TBMM'de açılış konuşmasını yapacak. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek.

Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderecek. Kanunların, TBMM İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak.

9. MADDE NEDİR?

Söz konusu maddeyle, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşüp ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.


10. MADDE NEDİR?

Teklifin 10. maddesiyle "cumhurbaşkanı yardımcılığı" geliyor. Madde, Cumhurbaşkanına, seçildikten sonra bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilmesi imkanı tanıyor.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde cumhurbaşkanı seçimi yapılacak. Yenisi seçilene kadar cumhurbaşkanı yardımcısı, cumhurbaşkanlığına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Genel seçime 1 yıl ve daha az kalmışsa, TBMM seçimi de cumhurbaşkanı seçimiyle yenilenecek.


11. MADDE NEDİR?

Teklifin 11. maddesine göre, TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verilebilecek. TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde TBMM genel seçimi ile cumhurbaşkanı seçimi birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi durumunda cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilecek.  Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam edecek. Bu şekilde seçilen Meclis ve cumhurbaşkanının görev süreleri de 5 yıl olacak.


12. MADDE NEDİR?

Teklifin 12. maddesine göre, cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinin yanı sıra savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması; anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması; şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edebilecek.

13. MADDE NEDİR?

Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.


14. MADDE NEDİR?

Teklifin 14. maddesinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişikliğe gidiliyor.

Maddeye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun tabii üyesi olarak görev yapacak.

Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek.

Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek.

Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.

Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.

TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.

Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilecek.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi yapılacak.

15. MADDE NEDİR?

Teklifin 15. maddesine göre, kamu idareleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılacak.

Bütçe kanununa, bütçeyle ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacak. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, mali yılbaşından en az 75 gün önce TBMM'ye sunacak. Bütçe teklifi, Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Komisyonun 55 gün içinde kabul edeceği metin, Genel Kurulda görüşülecek ve mali yılbaşına kadar karara bağlanacak.

16. MADDE NEDİR?

Teklifin 16. maddesiyle, önerilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerinde bulunan bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

17. MADDE NEDİR?

Bu madde uyarınca, TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak.

Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak.

18. MADDE NEDİR?

Maddeye göre, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hükmün kaldırılması, değişikliğin yayımı tarihinde; mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının görevi başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Referandumda İstanbul'da 33 bin 582 polis görev yapacak

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek anayasa değişikliği referandumuna ilişkin alınan güvenlik tedbirleri belirlendi. Buna göre İstanbul'da 39 ilçede, bin 669 sandık alanı ve 25 bin 864 sandıkta yapılacak referandum seçimi için alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında bütün kolluk kuvvetlerinin izinleri iptal edildi, zorunlu haller dışında tamamı görev başına çağrıldı. Referandum günü İstanbul'da 33 bin 582 polis görev yapacak. Polis, halk oylamasının güvenli ve düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla; oy pusulalarının oy verme işleminin yapılacağı sandık alanlarına sağlıklı şekilde getirilmesi, baskı ve yönlendirme altında kalmadan seçmenlerin oylarını hür iradeleri ile kullanabilmeleri, sayım ve döküm işlemine başlanılması, kağıt ve belgelerin paketlenerek torbaya konulması, sayıma ilişkin torbaların oy toplama merkezlerine nakli ve teslimi süreçlerinde görev alacak.

Ankara'da 16 Nisan Referandum'da ulaşım ücretsiz 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray halk oylamasının yapılacağı 16 Nisan Pazar günü ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların ve sandık görevlilerinin intikallerinin kolaylaştırılması amacıyla 16 Nisan'da ücretsiz ulaşım hizmeti sunulmasına karar verildi.

Buna göre, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 9/J ve 11. maddeleri gereğince, toplu taşıma araçları halk oylaması günü ücretsiz hizmet verecek.

Karar doğrultusunda, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray, 16 Nisan'da ücretsiz çalışacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca EGO otobüs seferlerini ihtiyaca göre artıracak ve olmayan bölgelere de seferler düzenleyebilecek

"REFERANDUM NEDİR?"

Referandum, anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya önemli devlet meselelerinde halkın yapılacak değişikliklere karşı iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. Referandumda halka yapılacak değişikliğin istenip istenmediği sorulmaktadır ve çıkan oylama sonuçlarına göre de yapılması planlanan değişiklik yürürlüğe girer veya iptal edilir.

İlk defa 1789'da Fransız İhtilali sonucunda kullanılan bu sistemle yapılacak değişiklik için halkın onayı alınır. Eğer halk onaylamazsa değişiklik yapılmaz. Çıkarılacak veya değiştirilecek kanun/yasaların halkın iradesine sunulması ABD ve İsviçre ülkelerinde temel bir prensip olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde de yakın tarihte 2007'deki Türkiye anayasa değişikliği referandumu yapılmış ve %68.95'lik oy oranıyla yapılan anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Aynı zamanda 2010'da yapılan 26 maddelik anayasa değişiklik referandumunda %57.88'lik oy oranıyla yapılan değişiklik yine kabul edilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
google.com, pub-3619952419647211, DIRECT, f08c47fec0942fa0