mersin escort bayan istanbul escort
Öne Çıkanlar 2018 okullar ne zaman kapanıyor istanbulda yağmur saat kaçta başlayacak Jeremy Menez kimdir Türkiye Kosava maçı Ak Parti Yenikapı mitingine kaç kişi katıldı

Regaip Kandili namazı kaç rekattır nasıl kılınır Recep ayı geldi

Regaip Kandili Peygamber efendimizin Hz. Muhammed'in mübarek nurunun yeryüzüne indirildiği gecedir. Manası ise, Ey Allahım Recep ayını bize mübarek kıl ve bizi Şa'ban ve Ramazan ayına ulaştır şeklindedir. 2016 Regaib Kandilini ile ilgili çok önemli bilgiler burada! 

Regaip kandili,Peygamber (s.a.v.)Efendimizin mübarek nurunun Hz.Abdullhtan Hz.Amineye intikal ettiği yani Hz.Aminenin Peygamber (s.a.v.)Efendimize hamile kaldığı gecedir. Bu gece Peygamber efendimizin mübarek nurunun yeryüzüne indirildiği gecedir.Dolayısıyla bu gecede peygamber efendimizi bol bol salevatı şerifeler okuyarak yad etmeli.Onun dünyaya teşrifi hürmetine tevbe ve istiğfar ederek Hz.Allahtan af ve mağfiret dilenmelidir.Beden ile yapılan istiğfarın en büyüğü tesbih namazıdır.Mümkünse bu gece evvela bir tesbih namazı kılmalı ve daha onra bu geceye mahsus olarak kılınacak 12 rekat namazı kılmalı,sabaha karşıda teheccüd namazı ve dua ile geceyi tamamlamalı.Bu gecede kaza namazı da kılınabileceği gibi kaza namazı borcu olanlarda kandil namazı kılabilir.Zira bu geceler sayılı olup senede bir defa insnın eline böyle bir gecede ibadet etme şansı geçer ve bu geceyide değerlendirmek gerekir.Ayrıca bu gece akuranı kerim okumakizikir yapmakikelime-i tevhid okumak özellikle ihlası şerif ve salevat hatimleri yapılarak ihya edilebilir.

Ayrıca bu geceye has olan akşam ile yatsı namazı arasında 12 rekat hacet namazı kılınır.Bu gece Akşam ile yatsı arasında 12 rekat hacet namazı kılınır.İki rek'atte bir selam vererek kılınan bu namazda,Fatiha'dan sonra her rek'atte 3 İnna enzelnahü....ile 12 ihlası şerif (gulhüvellahü ehad) okunur.

Hacet namazına şu şekilde niyyet edilir:"Ya Rabbi, beni,Peygamber efendimiz hürmetine feyzi ilahine,afv'ı ilahine,rıza'i ilahine nail eyle.Abid kulların arasına kaydeyle.Dünya ve Ahiret sıkıntılarından halas eyle"

Nmamazdan sonra,7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

secde'de 70 def'a "Subbuhun gkuddüsün Rabbüna ve Rabbül-melaiketi ver-ruh" okunur.Secdeden kalkıp Peygamber (s.a.v.)Efendimizin Hz. Aişe Validemize öğrettiği "Rabbiğfir verham ve tecavez amma ta'lem İnneke ente'l-e'azzül-ekrem" okunur.
Tekrar secdeye varıp "Subbuhun kuddüsün Rabbüna ve Rabbül melaiketi verruh" okunur.

Daha sonra secde'den kalkıp dua edilir.Dua ederken şu şekilde iltica edilmelidir; "Allahümme barik lena Recebe ve Şaban'e ve belliğna Ramazan".

Manası :Ey Allahım Recep ayını bize mübarek kıl .Ve bizi Şa'ban ve Ramazan ayına ulaştır.

Ayrıca bu gece yatsı namazından sonra recebi şerif ayına mahsus olarak kılınması tavsiye olunan ve mümin ike münafığı ayırt eden 30 rekat namazın ilk on gününde kılınacak olan 10 rekatı kılınabilir.Bu namaz akşamdan sonrada yatsıdan sonrada kılınabilir.Fakat cuma ve pazartesi gecelerinde bilhassa kılınması daha faziletlidir.Namaza başlarken şöyle niyet edilir.Yarabbi;teşrifleri ile dünyyı nura gark ettiğin efendimiz hürmetine,affı ilahine rıza ı ilahine nail eyle.abid zahid kulların arasına ilhak eyle.dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle.rıza i şerifin için allahüekber.
Her rekatte 1fatiha 3 Kul ya eyyühel kafirun 3 ihlas okuyup 2 rekatte bir selam verilir.Böylece 10 rekat tamamlanır.namazdan sonra 11 defa ilhen vahiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyumen daimen ebeda duası okunup dua edilir.bu 1o rekat namazı 10 u ile 20si arasında kılamayanlar 20 sinden sonra 30 una kadarda kılabilirler.
Bu namazı kılanların kalbi ölmez.münafıklara bu namazı kılmak nasip olmaz.tamamı 30 rekat olan bu namaz resulullah s.a.v.efendimizin berberi selmanı pak r.a. hazretleri tarafından rivayet edilmiştir.

Not:Regaip kandilinde kılınacak olan bu namazı herjangi bir sebebten dolayı bu gece kılamayanlar recebi şerif ayının sonuna kadar her perşembeyi cumaya bağlayan gece kandilmiş gibi bu namazı kılmalarında büyük faide vardır.Zira bu namaz 12 rekat olup her rekatı senenin bir ayına delalet eder.ve dolayısıyla kişi senenin her ayına mükabil namaz kılmış olur.

Bugün Regaib Kandili

Kameri aylar olan ve İslamiyet’te önem atfedilen üç ayların ilk ayı olan Recep‘in ilk perşembe günü, Regaip Kandili’dir.
 
Kelime olarak regâib, “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan” mânâlarına gelen ‘Ragibe’ kelimesinin çoğuludur. Buna göre Regaip Gecesi denilince: “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” mânâsı anlaşılır.
 
Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi olan Regaib Gecesi, aynı zamanda Ramazan ayının da ilk habercisi olma şerefini taşımaktadır. Perşembeyi cumaya bağlayan gecenin, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının habercisi olan Regaib Gecesi olduğunu anımsatan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, müminler için bütün gün ve ayların, Allah’ı hoşnut etmek ve rızasını kazanmak amacıyla ve ubudiyet bilinciyle geçirildiğini kaydetti.
 
Görmez, ”Bununla birlikte üç aylar olarak bilinen kutlu zaman dilimi, manevi coşkuyu daha yoğun yaşayacağımız, günahlarla sarsılan ruh dünyamızı ve kalbimizi yeniden imar edeceğimiz, nefis muhasebesi yapacağımız, ibadet ve taate, tövbe ve istiğfara, hayır ve hasenata, iyilik ve güzelliklere daha fazla yöneleceğimiz rahmet, mağfiret ve arınma mevsimidir. Ramazan ile taçlanan bu manevi mevsim ‘Allah’ın emrine saygı ve Allah’ın yarattıklarına şefkat göstermek’ şeklinde formüle edilebilecek olan İslam’ın rahmet mesajlarının mümin dimağlarda ve gönüllerde diri tutulmasına, toplumsal hayatta da daha fazla hissedilmesine vesile olmaktadır” ifadesini kullandı.

REGAİP KANDİLİ GECESİNDE YAPILMASI GEREKEN DUA

Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm
Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm
Ey bizleri varlığa erdiren
Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran
Güzeller güzeli rabbimiz!
Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salât ü selam olsun.
İçinde bulunduğumuz şu mübarek Regaib Kandili münasebetiyle bu gecenin senin katındaki kutsiliğini de vesile edinerek dergâh-ı ilahînin önünde ellerimizi açıp yalvarıyoruz:

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaib gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur;
Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur.
Bütün dileklerimizi kabul buyur
Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur;
Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM!

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma;
Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden,
Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından,
Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi
Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan,
İbadette riya ve gafletten
Ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!
Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak,
Hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır!
Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla,
İnayetine ihtiyacımız açık,
Çaresizliğimiz her halimizden belli;
Bizleri yara-bere almadan
Ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin.
İçimizi sana döküyor,
Kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

EY KENDİSİNE YÜKSELEN ELLERİ BOŞ ÇEVİRMEYEN!

Bir süre ayrı düştükten sonra dönüp sana gelenleri kovmayacağını vadediyorsun.
Sana yönelenlere hep “gelin, gelin” diyorsun.
Ey Rab! Bütün kusur ve hatalarımızla beraber müsaade buyur “biz de geldik” diyelim. Geldik ve şu mübarek gecede sana,
Yolların amansızlığını,
Nefis, şeytan ve hevânın imansızlığını,
Bizim de dermansızlığımızı şikayet ediyoruz.
Bilhassa, her zaman hatalara açık duran,
Günahlara meyyal bulunan
Ve ululuğuna karşı hep saygısız davranan,
Serkeş nefsimizi sana şikayet ediyoruz.
Sen bizleri nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza buyur ya Rabbi!
Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır Ya Rabbi
Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin,
Hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi!
Kalblerimizi gösterişten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi!
Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi!
Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!

EY TALİHSİZLERİN SIĞINAĞI, EY ÂCİZLERİN GÜÇ KAYNAĞI, EY DERTLİLERİN TABİBİ VE EY YOLDA KALMIŞLARIN YOL GÖSTERENİ!

Şu anda duygularımız derbeder,
Davranışlarımız ahenksiz,
Çoğumuz itibarıyla ümitlerimiz sarsık,
Dünyanın durumu boz-bulanık,
İşte böyle bir dağınıklık içinde sana geldik.
Böyle gelenlerin ilki değiliz, sonuncusu da olmayacağız. Rahmetin, bu garip pişmanların ümit kapısı,
Şimdiye kadar gelip senin kapında ihtiyaç izhar edenlerden boş dönen hiç olmamış;
Hiçbir pişman da o kapıdan kovulmamıştır. O kapı senin kapın, onun başkalarından farkı da her gelene affındır.
Bizi hilm ü silminle güçlendir ve affınla bizlere muamelede bulun ya Rabbi!

EY HER DUADA BULUNANA İCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

Şu mübarek Regaib gecesinde binler, yüz binler senin karşında gerek burada gerek televizyon ekranları karşısında divan durarak
Ellerimizi sana açıyor ve külliyet kesbetmiş niyaz edalı soluklarımızla, kullarına her zaman açık bulunan, hiç olmazsa aralık duran rahmet desenli kapının tokmağına inleyerek dokunuyor ve "biz geldik" diyoruz.
Herkesi ve her şeyi görüp gözettiğine,
Her sese ve herkese merhamet ettiğine gönülden inanarak senden uzaklığımızı geçici dahi olsa görmüyor, günahlarımızı af çağlayanların içinde tasavvur ediyor, senin afv u safhına bakıyor ve ümitlerimizi ona bağlıyoruz ya Rabbi!

YA İLAHEL ALEMİN!

Mescitlerimizde Kur'an okunuyor,
Minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor;
Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi.
Hazret-i Muhammed'i güldüren,
Kur'an'ın manasını güldüren,
Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip
Bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi.

EY RAB!

Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli;
Eller yasak meyvelerde,
Ağızlar harama açık duruyor;
Gözler başkalarının kusur müfettişi..
Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey,
Hak ve adaletin ismi var sadece;
Vefa Kafdağı'nın arkasında,
Ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış;
Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.
Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement;
Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz.
N'olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi!

ALLAH'IM!

Dünya ve ukbâ kazancı adına ne ciddî bir hesap
Ne de tutarlı bir plâna sahibiz.
Kazançlar kuşağında sürekli kaybediyoruz;
Kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalışıyoruz.
Zamanı suçlama, şartlara lânetler yağdırma da ayrı bir avunma yolu.
Bütün bunlara rağmen ya Rabb!,
Bizi bize bırakmaman en büyük dileğimiz.
Kendimiz edip kendimiz bulsak da,
Rahmetin, istihkaklarımıza lütuf televvünlü haklar bahşedecek genişlikte.
Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!

EY KAİNATIN SULTANI!

Dua edenlere cevap veren sen,
Izdırapları dindirip ihtiyaçları gideren sen,
Devrilenleri kaldırıp doğrultan sen,
Çatlayıp kırılanları sarıp-sarmalayıp tedavi eden de sensin!
Senden ayrı kalışımız ruhumuza renk attırdı;
Nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alıp götürdü;
Samimiyetsizlik dualarımızın kolunu-kanadını kırdı.
Sinelerimiz bomboş, düşüncelerimiz tutarsız, kalbî ve ruhî hastalıklarımız bizi yere sermek üzere..
Var eden sensin, yok eden de sen; uzak tutan sensin, yaklaştıran da sen;
Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarımızı duyamaz ve bize imanın neş'esini tattırmasaydın şu söylediklerimizi söyleyemezdik.
Verdiklerin vereceklerinin referansı; diliyor ve dileniyoruz, bize yakınlığını duyur ve benliğimizde sana karşı yaklaşma heyecanları uyar ya Rabbi!

ALLAH'IM!

Elimizden tut, dostlarının yüzüne baktığın gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun..
İç dünyamızı varlığının ziyasıyla nurlandır ve bizi sensizliğin zulmetlerinden, zindanlarından halâs eyle; halâs eyle ve eşiğine baş koymuş kapının şu sadık kullarını yalnız bırakma.
Senden kalblerimize ışık, iradelerimize güç, düşüncelerimize istikamet, niyetlerimize de ihlas istiyoruz. Bizleri iç dünyamızla yeniden inşa ederek ruhlarımıza ahsen-i takvîm sırrını duyur ya Rabbi!

EY AFFI TECZİYESİNİN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!

Ya Rabbi dokuz asır tevhide bayraktarlık yapmış bir milletin torunları olarak biz senin adını omzumuzda taşımaya,
Âfaktan âfâka serhad türküleri söyleyerek gezmeye,
Kaleleri aşmaya, cihana muvazene getirmeye,
İnsanlık için denge unsuru olmaya alıştık Ya Rabbi.
Sen bizi buna davet ettin, "sizi ifrat ve tefritin ortasında ümmet-i vasat yaptım" dedin. Bizlerde böyle olmaya çalıştık,
Sen bizleri devletler muvazenesinde olması gereken ufka ulaştır ya Rabbi!

EY YÜCELER YÜCESİ!

Cihanın çeşitli yerlerinde yeni gelişmelerin olduğunu duyalım ve bunların şükrünü eda etmek için iki büklüm huzuruna gelelim.
Minarelerden hakiki manasına uygun Allah-u Ekber nidalarının yükseldiğini duyalım..
Gözyaşlarımızı ceyhun ederek huzuruna koşalım..
İki büklüm rükua varalım.. Bu az oldu diye secdeye kapanalım..
Gözyaşlarımıza muhtaç seccadeleri ıslatalım..
Ve pek çoğumuz bu neşvenin içimizde hasıl ettiği mevcelenme ile canı dudağına gelmiş, kalbi durmuş insanlar olarak ruhumuzu teslim edelim..

İnşirah, beşaret ve beşaşet içinde şadırvanların temiz güvercinleri gibi kanat çırpalım, sana yükselelim..
Bedrin aslanları gibi, Uhud'un kaplanları gibi, cihan tarihinde benzerine az rastlanan harika nesiller gibi olma yolunda bir hayat sürelim..
Bizi bu mübarek gece hürmetine bu türlü lütuflarla şerefyâb eyle ya Rabbi.

EY RAHMETİ GAZABININ ÖNÜNDE BULUNAN, KULLARININ TEVBELERİNİ KABUL BUYURAN VE DUA DUA YALVARANLARIN NİDALARINA İCABET EDEN YÜCE RABB'İMİZ!

Amellerimizdeki eksikliklere ve sözlerimizdeki kırık-döküklüğe değil, hakkındaki hüsn-ü zannımıza ve rahmetine bağladığımız recâmıza göre muamele et ve bizim dualarımıza da icabet buyur;
Bizi haybet ve hüsrana uğratma!

EY KORUYUP KOLLAYAN YÜCELER YÜCESİ!

Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlardan dolayı bize azap etme..
Şu aciz kullarına, gazabının önüne geçmiş o engin rahmetinle ve fazlınla
Muâmele eyle..
Bizi dünyevî afet ve rezaletlerden,
Ahiret azabından,
Kalbleri fenalığa esir düşmüş kötü insanların şerlerinden,
Fâcir kimselerin komplolarından,
Düzenbazların hîle ve tecavüzlerinden,
Bozguncuların kırıp dökmelerinden
Ve bütün despotların zulmünden
Sen bizleri ve ülkemizi
Muhafaza buyur ya Rabbi!
Ya Rabbi bize dünya da ve ahirette iyilikler lutfeyle
Bizleri cehennem azabından azad eyle
Ya Rabbi bizi, anne ve babamızı, ve bütün inananları büyük buluşma ve duruşma gününde sen mağfiret eyle
Ya Rabbi ülkemize ve islam alemine birlik ve düzen
Bütün dünyaya da huzur ve barış nasibeyle

EY YAPILAN DUALARA CEVAP VEREN ALLAH'IM!

Sana itaat edilir Sen karşılığını veririsin;
Sana isyan edilir, sen bağışlar ve affedersin,
Darda kalanlara icabet edersin,
Zararı sıkıntıyı ortadan kaldırırsın
Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin
Günahları bağışlar, tövbeleri kabul edersin
Sen bizlerin dualarını kabul buyur ya Rabbi!

YA İLAHEL ALEMİN!

Burada okunan Kur'an'dan
Getirilen salat ü selamlardan
Terennüm edilen mevlid-i şeriften
İlahi ve kasidelerden
Hasıl olan sevaplardan başta Peygamberimiz Efendimiz Hazret-i Muhammed (SAS) olmak bütün enbiya ve murseline
Dine diyanete hizmet etmiş insanlara
Bütün eş dost akraba arkadaş ve arkadaşlarımıza
Tüm yakınlarımıza ve büyüklerimize
Gazi ve şehitlerimize
Bu ülke için hizmet vermiş devlet adamlarımıza
Armağan ediyoruz sen onların ruhlarını da hissedar eyle ya Rabbi!

EY YÜCELER YÜCESİ!

Efendimiz Hazret-i Muhammed'e,
Muallâ aile efradına
Ve bütün Ashab-ı Güzînine
Salât u selam ederek ve şu mübarek Regaib gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!..
Amin amin amin
Velhamdü Lillahi Rabbil Alemine'l-fatiha

Ramazan Ayının Hilal İle Belirlenmesi
 
Hesaba, takvime göre hareket edilmez. Hilalin görüleceği gün değil, doğacağı gün, doğru olarak hesapla tespit edilir. Fakat dinimiz, oruca başlamayı ve bayramı, hilalin doğmasına değil, hilalin görülmesine bağlamıştır. Hadis-i şerifte, (Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın) buyuruldu. Hilal, ya hesapla bulunan günde veya bir gün sonra görülür. Hesapla bildirilen günden önce asla doğmaz, doğmadığı için de görülemez, çünkü Allahü teâlânın koyduğu nizamda eksiklik, yanlışlık yoktur. Güneşin ve ayın hangi saatte doğup batacaklarını, çok önceden hesapla bilmek mümkündür. Yeni ayın hilali hesapla bulunan zamanda doğar, fakat havanın bulutlu olması gibi sebeplerle bazen doğduğu gün görülmeyebilir. Ramazan ayını tespit için, hilali aramak ve görmek gerekir. Hicri kameri ay 29 gün de çekebileceği için, hilal görülünce Şaban ayının 29’u da olabilir. Eğer görülemezse, Şaban ayını 30’a tamamlamak gerekir. Hilali görmekle ramazanın başlaması, hesapla bulunandan bir gün sonra olabilir, fakat bir gün önce olamaz, çünkü hilalin, hesapla bulunan günden önce doğması ve görülmesi mümkün değildir.
 
Ramazan ayının her yıl 30 gün çektiğini sananlar da var. Hâlbuki kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Hep 30 çekse, hicri yıl 360 gün olur. Her yıl, 10-11 gün erken gelmesinin sebebi, kameri ayların bazen 29 çekmesinden dolayıdır.
Bu üç aya dinimizde son derece önem verilir; Müslümanlar adeta bu ayları iple çeker ve bu ayları değerlendirmek için azami gayret gösterirler.

“Mübarek üç aylar" diye bilinen aylar bu şekilde hiçbir kaynakta yer almamasına rağmen Müslüman toplumlarda özel bir yeri vardır. Şüphesiz bu durum “onbir ayın sultanı" diye anılan Ramazan Ayı'nın çekim kuvvetinden dolayıdır. 
İslamî-Hicri takvimin 7. ve 8. ayları olan Recep ve Şaban"ın diğer aylar arasında fonksiyonları Ramazan"dan önce gelmeleri ve böylece hazırlık dönemi olmaları hasebiyledir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
google.com, pub-3619952419647211, DIRECT, f08c47fec0942fa0