mersin escort bayan istanbul escort
Öne Çıkanlar nasıl oy kullanacağım 2017 avrupa ligi zabıt katibi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı kmoi 1 milyonluk ödülü kazanan yarışmacı kim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın mitingi ne zaman saat kaçta?

Taşeron işçi ilk atama sonuçları taşeron kadro listesi 2018 isim isim tam liste

TESPİT KOMİSYONU İNCELEME VE HAK SAHİPLERİNİN İLANI 
24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

İŞTE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAŞVURUSU KABUL EDİLEN TAŞERON LİSTESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN KADROYA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

GÜLŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
İlan Tarihi 19.02.2018

375 Sayılı KHK 24. Maddesine İstinaden Başvuruları Kabul ve Red Edilen Mahalli İdare Taşeron İsim Listesi

                                                   Başvurusu Kabul Edilenler
   2018.2.19 15:52:37
Ekap kullanıcı Tc kimlik no: 252144108
Tc Kimlik No    Adı Soyadı    Başvuru Durumu
105928984    GÖKTUĞ               ULAŞ    Kabul
111628794    MİKTAT               AŞÇI    Kabul
115408666    MUSTAFA              KAYNAK    Kabul
118048580    ALİ                  ATAR    Kabul
125933386    HAYDAR               BAŞTİMAR    Kabul
140577829    MURAT                AVCI    Kabul
145437667    CENGİZ               DURAK    Kabul
148527564    CEMİL                SEVİÇ    Kabul
150507498    CANER                ŞİMŞEK    Kabul
157857251    İSMAİL LEVENT        TEKDEMİR    Kabul
160107176    SALİM                BARIN    Kabul
160257171    KÜRŞAT               BARIN    Kabul
160557163    FAYİK                DEVELİ    Kabul
163317071    BEKİR                KAÇMAZ    Kabul
172286770    AHMET                ÇAMAK    Kabul
174536697    FARUK                YÜKSEL    Kabul
176754536    SEDAT                ODUNCU    Kabul
185006348    TURGAY               BİÇİCİ    Kabul
189056213    ZEKAİ                VURAL    Kabul
224335039    MUSTAFA              CANLI    Kabul
229464864    AHMET                AÇIKGÖZ    Kabul
236154642    MUSTAFA              KOYUNCU    Kabul
277343268    KADİR                DEMİRCİ    Kabul
297592593    MURAT                SIVACI    Kabul
308812220    MEHMET               OLGUN    Kabul
323661725    BEYTULLAH            YILMAZ    Kabul
331461464    NECİP                MUTLU    Kabul
342051111    AYDIN                ALAN    Kabul
357230606    SİNAN                İNCE    Kabul
381559798    TAYFON               ULUÇAY    Kabul
388639558    İZZET                KILIÇKAYA    Kabul
388819552    ALPER                KILIÇKAYA    Kabul
396229331    AHMET                DOĞAN    Kabul
397789253    YAŞAR MURAT          ULUSOY    Kabul
425658328    YASİN                GÜMÜŞSOY    Kabul
433638059    ERDOĞAN              DAVARCI    Kabul
440177841    ALPARSLAN            EKİCİ    Kabul
441287806    YUSUF                TUNCER    Kabul
457817253    DURAN                SALMAN    Kabul
561043813    BİROL ERKUT          KÜRK    Kabul
561523800    SÜLEYMAN             DOĞAN    Kabul
572503459    RAMAZAN              İŞLER    Kabul
575923316    GÖKHAN               GÜRLEK    Kabul
577303273    MURAT                BİLGİN    Kabul
582823088    YAŞAR                AKCAN    Kabul
595302674    CEM                  BÜLBÜL    Kabul
595482665    ALKAN                ÖDEMİŞ    Kabul
598932551    MUHAMMED             AKBAŞ    Kabul
615731991    HAKAN                BAŞARICI    Kabul
618611896    İBRAHİM              YILDIZ    Kabul
644591029    ORUÇ MUTLU           ATAR    Kabul
669430201    MUSTAFA              TAŞ    Kabul
2018.2.19 16:26:46
Ekap kullanıcı Tc kimlik no: 252144108

Tc Kimlik NoAdı SoyadıBaşvuru DurumuRed Nedeni

176816619              AZİZ                 GÜLİÇEN       Red      657 DMK'da    ARANAN ŞARTLAR BULUNMADIĞINDAN

313762054           TOLGA                BATIR           Red      657 DMK'da     ARANAN ŞARTLAR BULUNMADIĞINDAN

322611759             YAKUP                YENİCE        Red      657 DMK'da   ARANAN ŞARTLAR BULUNMADIĞINDAN

322641758            YUSUF                YENİCE        Red      657 DMK'da   ARANAN ŞARTLAR BULUNMADIĞINDAN

408858884            MESUT                YAPAR         Red      657 DMK'da   ARANAN ŞARTLAR BULUNMADIĞINDAN

622391767               AKIN                 EKİCİ            Red       657 DMK'da   ARANAN ŞARTLAR BULUNMADIĞINDAN

Taşerona kadro sonuçları için devlet kurumlarından art arda açıklamalar gelmeye başladı. Binlerce çalışanın büyük bir heyecan ve umutla beklediği taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin tam ve kesin listeleri 2 Mart 2018'e kadar açıklanacak. Kadro umudu içinde olan işçiler, bağlı bulundukları bakanlıkların listesinden sorgulama yapabilecek. İşte şimdiye kadar açıklanan taşerona kadro listesi ve kadroya geçiş sürecine ilişkin önemli detaylar...

BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünün birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyanlar ile gerekli şartları taşımayankişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

AÇIKLAMANIN TAM METNİNİ VE LİSTELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Isparta İl Sağlık Müdürlüğü'de listeleri açıklayan kurumlar arasında

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TAŞERON LİSTESİ DUYURU

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN GEÇİCİ 23 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇME BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARINA İLİŞKİN İSİM LİSTESİ

(İlana ilişkin itirazların, Tespit Komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 12 Şubat 2018 günü (Pazartesi) mesai bitimine kadar, daha önce başvurularını yaptıkları birime elden yazılı olarak sunulması gerekmektedir.)

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞERON İŞÇİ PERSONEL KABUL DUYURUSU;

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı birimlerince; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KABUL EDİLEN VE RED EDİLEN PERSONEL LİSTESİ

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde Bakanlığımız Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. İlgililere ilanen tebliğ olunur.

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

İZMİR İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğin 10. Maddesi gereği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinde 04/12/2017 tarihi itibariyle çalışmakta olan ve ekli listede isimleri belirtilen 24 kişilik temizlik hizmet alımında çalışan personelden 1 kişinin (Kevser BULUT) başvuruda bulunmadığı, 23 kişilik temizlik ve 10 adet güvenlik hizmet alım personelinin, tespit komisyonunca yapılan inceleme neticesinde aranılan şartları taşıdığı ve sınava girmeye hak kazandıkları ilanı;

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURU SONUÇLARI

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

TAŞERONA KADRO SINAVI NE ZAMAN?

Milyonlarca taşeron işçinin heyecanla beklediği kadro başvuru sonuçları birer birer açıklanmaya başladı. Taşeronlar, bağlı bulundukları bakanlıkların resmi internet sitesi üzerinden isim listesini kontrol edebiliyor. Gözler sınav sürecine çevrildi. Peki taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak?

Taşeron kadro başvuruları kabul edilenlerin kesin listeleri 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında duyurulacak. Hak kazanan adaylar, 3 Mart - 22 Mart tarihleri arasında taşerona kadro sınavına girecek. İşte açıklanan taşeron başvuru sonuç listeleri

PEKİ SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat- 2 Mart, sınavın yapılmasının 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek. Taşeron işçilerin kurumlarda kadroya geçiş süreçlerini yürütecek tespit komisyonu en az üç kişiden oluşacak, iki yedek üyesi olacak.

    

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
google.com, pub-3619952419647211, DIRECT, f08c47fec0942fa0