Trafik sigortalarında flaş karar çıktı

Trafik sigortalarında flaş karar çıktı
Zorunlu Trafik Sigortası'nda önemli değişiklik! SEDDK'nin yeni genelgesine göre, zorunlu trafik sigorta primi teklifi alamayanlar için azami prim tutarı artık SEDDK tarafından belirlenecek. Detaylar yayımlanan genelgede ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında yeni bir genelge yayımlandı ve zorunlu trafik sigortası primi teklifi alamayanlara yönelik önemli bir değişiklik getirildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), azami prim tutarını belirlemekte yetkili kılınarak, zorunlu trafik sigortası primi teklifi alamayanlar için düzenleme getirildi.

Genelge, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında yönetmeliğin 15. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında poliçe düzenlemekten kaçınma hallerini düzenlemek amacıyla yayımlandı. Bu kapsamda, SEDDK, azami prim tutarını belirlemekte yetkili olacak ve bu durum, zorunlu trafik sigortası primi teklifi alamayanların başvuracağı bir merci olarak öne çıkacak.

araç

Yapılan açıklamada, aylık düzenlenen poliçe sayısındaki azalmalar, pazar payı oranları ve belirli tarife basamaklarında düzenlenen trafik sigortası poliçe sayıları gibi kriterlerin, poliçe düzenlemekten kaçınma durumlarını belirlemede etkili olacağı ifade edildi. Bu durum, sigorta şirketlerinin belirli şartları karşılamadığı durumlarda poliçe düzenlemekten kaçınmalarını içeriyor.

Önceki düzenlemeleri yürürlükten kaldıran bu genelgeyle, SEDDK'nin belirleyeceği azami prim tutarı, zorunlu trafik sigortası kapsamında tarife uygulama esaslarına daha etkin bir şekilde entegre edilecek. Bu adım, zorunlu trafik sigortası alanında şeffaflığı ve denetim mekanizmalarını güçlendirerek sigorta sektöründe düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor.