Dantıştaydan Aile Hekimlerine Bomba Gibi Haber!

Dantıştaydan Aile Hekimlerine Bomba Gibi Haber!
Kahramanmaraş'taki bir aile hekiminin nöbet uygulamasına karşı açtığı dava Danıştay'a taşındı. Davacı doktor lehine karar veren Danıştay, nöbet uygulamasının kaldırılmasına karar verdi. Danıştayın kararını değerlendiren Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, uzun zamandır kanayan bir yara olan nöbet sistemi hakkında Danıştay son noktayı koyarak tartışmaların sonunu getirdiği söyledi. Danıştay; Aile hekimlerinin tepki gösterdiği ve iş bırakma eylemleriyle karşı çıktığı nöbet uygulamasında, yürütme

Kahramanmaraş'taki bir aile hekiminin nöbet uygulamasına karşı açtığı dava Danıştay'a taşındı. Davacı doktor lehine karar veren Danıştay, nöbet uygulamasının kaldırılmasına karar verdi. Danıştayın kararını değerlendiren Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, uzun zamandır kanayan bir yara olan nöbet sistemi hakkında Danıştay son noktayı koyarak tartışmaların sonunu getirdiği söyledi. Danıştay; Aile hekimlerinin tepki gösterdiği ve iş bırakma eylemleriyle karşı çıktığı nöbet uygulamasında, yürütmeyi durdurdu. Tartışılan karara Danıştay 'dur' dedi. Kahramanmaraşta aile hekimi olan R.B nöbet tutulması için İdari Mahkemede dava açmıştır. Kamu yararı için nöbet tutulmasına olumlu bakıldı.

Danıştay, Gaziantep İdare Mahkemesi'nin aile hekimi Refik Baysal'ın Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde kaymakamlık yazısıyla adli tabiplik hizmeti ve nöbet tutmasının 'Kamu yararı' olduğu gerekçesiyle uygun bulduğu kararı davacı lehine bozup, uygulamayı mevzuata aykırı buldu.

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Lütfi Tiyekli, emsal teşkil eden kararla aile hekimlerinin adli tabipsizlik, defin, otopsi ve acil nöbetleri tutmayacağını ve tutmadıkları taktirde de cezaya maruz bırakılmayacağını söyledi.

 

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaymakamlık tarafından aile hekimlerinin 1 Temmuz ile 1 Eylül 2011 tarihleri arasında ilçede meydana gelen adli vakalarla ilgili nöbet tutmaları için liste hazırlandı.

 

Adli tabiplik hizmetinin görevleri arasında yer almadığını savunan aile hekimi Refik Baysal, bireysel olarak Gaziantep 1'inci İdare Mahkemesi'ne uygulamanın iptali için suç duyurusunda bulundu.

 

Açılan davada Gaziantep 1'inci İdare Mahkemesi, nöbet uygulamasını "kamu yararı" olduğu gerekçesiyle 9 Mayıs 2012'de geri çevirdi, Andırın Kaymakamlığı tarafından başlatılan idari işlemi ise onayladı. Bunun üzerine dava temyiz için Danıştay’a gönderildi.