Erdoğan, İç Güvenlik Paketi'ni onayladı!

Erdoğan, İç Güvenlik Paketi'ni onayladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İç Güvenlik Yasası'nı onayladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İç Güvenlik Yasası olarak bilinen 6638 sayılı kanunu onayladı.
“İç Güvenlik Yasası” olarak bilinen 6638 sayılı "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasa’nın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.