Halk Bankası sınav başvurusu nereye nasıl yapılacak?

Halk Bankası sınav başvurusu nereye nasıl yapılacak?
Halk Bankası bazı ünvanlarda personel alımı gerçekleştirecek. Halk Bankasından yapılan açıklamaya göre Müfettiş Yrd. 35 kişi, İç kontrolör Yrd. 25 kişi, Uzman Yrd. 170 kişi ve diğer kadrolar olmak üzere 1295 kişi istihdam edilecek. Halk Bankası sınav başvurusu nereye nasıl yapılacak?

Halkbank, farklı birimlere toplam 1295 personel alımı gerçekleştirecek. Türkiye genelinde ihtiyaç olan birimlere yapılacak olan Halkbank personel alımı işlemi için 1987 ve sonrasında doğmuş olmak ön şart olarak koşuluyor. Peki, Halkbak personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Halk Bankasında istihdam edilmek üzere; aşağıda belirtilen unvanlarda personel alımı yapılacaktır.
 
1.Grup : Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı
2.Grup : Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, Bilgi Teknolojileri Uzman Yardımcısı
3.Grup : Servis Görevlisi
 
Yukarıda belirtilen her bir grup için ayrı ayrı olmak üzere 10 Aralık 2017 tarihinde sınav düzenlenecektir.
 
Adaylar bu gruplar içerisinden yalnızca birini tercih ederek sınava başvurabileceklerdir.
 
Sınava ilişkin diğer şartlar ilan bulunmaktadır.
 
2017 Müfettiş Yardımcısı İç Kontrolör Yardımcısı Uzman Yardımcısı ilanı
 
2017 BT Müfettiş Yardımcısı BT içkontrolör Yardımcısı BT Uzman Yardımcısı ilanı
 
2017 Servis Görevlisi ilanı

Unvan Görev Yeri İstihdam Edilmesi Planlanan Personel Sayısı 
Görev Yapacağı Birimler 
Müfettiş Yardımcısı İstanbul 35 kişi Teftiş Kurulu Başkanlığı 
İç Kontrolör Yardımcısı İstanbul 25 kişi İç Kontrol ve Uyum Daire Başkanlığı 
Uzman Yardımcısı İstanbul 170 kişi Genel Müdürlük-Şube 

Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 
 
HALK BANKASI SINAV BAŞVURUSU 

 

Halk Bankası Giriş Sınavına katılabilmek için; 
 
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,  
ç) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, 
d) Yaş kriterine ilişkin olarak;  

Müfettiş Yardımcılığı için, lisans mezunları için 01.01.1989 ve sonrası, Yüksek Lisans/Doktora mezunları için 01.01.1987 ve sonrası,

İç Kontrolör Yardımcılığı için, 01.01.1990 ve sonrası,

Uzman Yardımcılığı için, ise 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olmak, 


e) Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;  

Müfettiş Yardımcılığı için, EK.1.A Tablo’da belirtilen öğrenim süresi en az 4 yıl olan lisans bölümleri arasından mezun olmak veya EK.1.A Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,  

İç Kontrolör Yardımcılığı için, EK.2.A Tablo’da belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak veya EK.2.A Tablo’da belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olup yine bu tabloda belirtilen programlarda yüksek lisans derecesi almış olmak,

Uzman Yardımcılığı için, üniversitelerin (bölüm kısıtlaması olmaksızın) öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,  
veyahut bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olmak. 

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.) 
g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 01.06.2018 tarihine kadar tecilli olmak, 
ğ) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,  
h) Müfettiş Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı ve  BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak,  
İç Kontrolör Yardımcılığı tercih edecek adaylar için; Türkiye Halk Bankası A.Ş. İç Kontrolör Yardımcılığı ve BT İç Kontrolör Yardımcılığı mülakatlarına daha önce katılmamış olmak, 
Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.  
 
Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler; sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar, göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. 
 
 
SINAVA BAŞVURU 
 
Adaylardan, başvuru bedeli olarak 75-TL tahsil edilecektir. Sınav hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla tahsil edilecek bedel, İstanbul Üniversitesi Sınav Merkezinin Bankamız nezdindeki hesabına sınav başvurusundan önce yatırılacaktır.  
 
Sınav ücreti 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 09.00’dan, 9 Kasım 2017 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar, yalnızca Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT, Kredi Kartı, ATM ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir 
 
Sınav başvuruları, 18 Ekim 2017 - 9 Kasım 2017 tarihleri arasında, Banka web sitesi https://www.halkbank.com.tr  bağlantısından da erişilebilecek olan, https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden yapılacak; şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
“Sınav Başvuru Formu” aday tarafından eksiksiz olarak doldurulacak ve son 6 ay içerisinde çekilmiş JPEG formatında vesikalık fotoğraf, sınav başvuru formuna eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya belirtilen özellikleri taşımayan fotoğrafla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
Adaylar Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı ve Uzman Yardımcılığı için başvuru esnasında tercih sıralaması yapacaklardır. Ancak her unvan için gerekli şartlar farklılık arz edebileceğinden, ilgili unvanın kriterlerini taşımayan adaylar tercih yapamayacaklardır.  
 
Başvurusunu tamamlayan ancak sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.  
 
Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 1 Aralık 2017 – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında https://halkbank.istanbul.edu.tr adresinden “T.C. Kimlik Numarası” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.  
 
Giriş sınavı yazılı aşaması; 10 Aralık 2017 tarihinde Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Samsun ve Trabzon olmak üzere 14 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.