Abdülhamid'in kızı Naime Sultan kiminle evlendi? Hayatı

Abdülhamid'in kızı Naime Sultan kiminle evlendi? Hayatı
Abdülhamid'in kızı Naime Sultan kiminle evlendi? Abdülhamid'in kızı olan Fatma Naime Sultan hastalık ile savaş verirken aynı zamanda talihsiz yapılan evlilikleri ile de zor zamanlar yaşadı.

Abdülhamid'in hayatını konu alan Payitaht Abdülhamid ile yakın tarih daha da merak edilmeye başladı. Yıllardır tartışmalara konu olan ABdülhamid'in hayatını bambaşka bir pencereden bakmayı sağlayan dizide evlilikleri çocukları izleyici tarafından merak edildi.

Abdülhamid'in kızı Fatma Naime kimdir? Abdülhamid'in kızı Naime Sultan 'ın hayatı herkes tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen o Fatma Naime Sultan ile ilgili detaylar.

Fatma Nâime Sultanhanım 5/8/1876'da babasının l.ve-liahdlığı esnasında dünya'ya geldi. Tirana'da 1945'de 69 yaşında olduğu halde vefat etti. Oraya defnolundu. Bizim ço­cukluğumuzda yüzdüğümüz Ortaköydeki Lido Havuzunun bulunduğu yer Nâime Sul tannanımın sarayı imiş. 1938'de Arnavutluk'da Tirana'ya yerleşmiştir. Mısır Hidiv'i Abbas Hilmi Paşa Nâime Sultanhanımla izdivaç etmek istediysede, Sultan Hamid, talibin dedesi İsmail Paşa'dan nefret ettiğinden teklifi red etti. Hâttâ kendi cariyelerinden birini Hıdivle evlendirdi ve ona bir Hânedan-ı ÂI-i Osman nişanı verdi, Mı­sır tarafından yönetilen Taşoz Adasını alıp Selanik vilâyetine bağladı. Bu Sultanhanım, Dâmad Mehmed Kemaieddin Paşa oldu ki bu Paşa Gazi Osman Paşanın 2.oğlu idi. 6 sene süren izdivaçları noktalandı. Dâmad Paşa rütbe ve nişanları alın­mak suretiyle Bursaya sürgüne gönde rildi, Nâime Sultan 2. Evliliğini İşkodralızâde Mahmud Celâleddin Paşa ile yaptı.

abdülhamidin-kızı-naime-kimdir-kiminle-evlendi