Belediye ilan yayınladı! Konya'da uygun fiyata 38 adet taşınmaz satılıyor

Belediye ilan yayınladı! Konya'da uygun fiyata 38 adet taşınmaz satılıyor
Konya'nın Çumra ilçesindeki bazı mülkler 28 Şubat 2024 Çarşamba saat 14.00'te açık teklif usulüyle satılacak.

Konya'ya bağlı Çumra ilçesindeki 9 farklı bölgede bulunan çok sayıda mülk ihale yoluyla satılacak. Satış yerlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Çumra Belediye Başkanlığı'nın yayınladığı duyuruya ilişkin detaylı bilgi şöyle:

Konya'da uygun fiyata 38 adet taşınmaz satılıyor

Yukarıdaki tabloda gösterilen gayrimenkulün tahmini fiyatı ve geçici teminat bedeli,

Belediyemize ait söz konusu taşınmazın 2886 sayılı Kamu İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca tabloda belirtilmiş olan tarih ve saatte tahmini fiyat üzerinden açık artırma yoluyla satışa sunulacağı,

Kamu İhale Komisyonu (İhale Komisyonu) ihale açılıp açılmayacağına karar verme ve uygun fiyatı belirleme konusunda tam yetkiye sahiptir.

Dileyenler Stratejik Geliştirme Departmanı'ndan teknik şartname ve ekleri ücretsiz olarak inceleyebilirler.

Şartnameyi almak isteyenler ilimiz Stratejik Geliştirme Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında alabilirler. Dileyenler Halkbank Çumra Şubesi Çumra Şehir TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına ödeme yapabilirler. İhale 28.02.2024 Çarşamba saat 12:00'ye kadar;

a - Türkiye'de tebligat için kimlik belgesi veya kimlik, yasal ikamet izni veya adres belgesi yerine geçen belgenin kopyası,

b- Tüzel kişi tarafından imzalanmış ilan, noter tasdikli vekaletname ve vekilin avukat olması durumunda imzalı yazı, ihaleye katılmaya ilişkin yazılı yetki, iletişim adresi ve telefon numarası tebliği, yetkili istekliyi gösterir imza beyanı, depozito makbuzu Şartname bedeli ve teminat mektubu İl veznemize veya 2886 sayılı D,İ,Kanunu 26, maddede belirtimiş olan teminatın yerine geçen belge çıktısını, Strateji Geliştirme Müdürlüğü'ne teslim etmeleri şarttır.

Yüzde 30'u peşin, kalan yüzde 35'i 30 Eylül 2024'te 2 eşit taksitte, yüzde 35'i ise 30 Mart 2025'te ödenecek. Satış Bedelini peşin ödeyen müşterilerimize %10 indirim uygulanacaktır. İlanda yer alan parsellere ait konum ve lokasyon bilgileri "parselorgu.tkgm.gov.tr" adresinden ve İl Harita Müdürlüğümüzden temin edilebilir.