Ayda 39 bin TL kazanmak isteyen e-Devlet'e koşuyor! Başvuru ekranı açıldı

Ayda 39 bin TL kazanmak isteyen e-Devlet'e koşuyor! Başvuru ekranı açıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkezi ve yerel birimlerinde görevlendirilmek üzere, 2022 KPSS (B) kategorisindeki puan derecelerine dayanarak, sınavsız olarak 142 sözleşmeli çalışan alımı gerçekleştirecektir. Adayların başvuruları 29 Mart 2024 tarihine dek e-Devlet platformu aracılığıyla kabul edilecektir. e-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemleri nasıl yapılır, merak ediyor musunuz?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çeşitli unvan ve pozisyonlar için toplam 142 personel alımını gerçekleştireceğini açıkladı. Adayların, ilan edilen pozisyonlara göre lise, iki yıllık yüksekokul veya üniversite mezunu olma şartlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Detaylı bilgi için aşağıya bakabilirsiniz.

Merkez Organizasyon Kadroları:

31 Büro Çalışanı,

58 Yardımcı Hizmetler Personeli (Bunlar; 4 Aşçı, 1 Bahçıvan, 43 Temizlik Elemanı, 4 Sürücü, 6 Garson içerir),

3 Güvenlik Görevlisi,

2 Mühendis,

1 Hukuk Danışmanı,

Taşra Birimleri İçin Açık Pozisyonlar:

26 Mühendislik Pozisyonu,

10 Büro İşleri Görevlisi,

11 Sürücü,

personel alımı

Genel Başvuru Koşulları:

 • Adayların, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde yer alan genel niteliklere ve ilan edilen görevler için öngörülen özel şartlara uygun olmaları gerekmektedir:
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde sayılan süreler dolsa dahi; kasıtlı olarak işlenen suçlardan ötürü bir yıl veya daha uzun süre hapis cezasına çarptırılmamış ya da bu cezaları affedilmiş olsa bile, devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işlerliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi suçlar, ihale ve edim ifasına fesat karıştırma, suç gelirlerini aklama veya kaçakçılık gibi suçlardan hüküm giymemiş olmak şartları aranmaktadır.
 • Askerlik görevi açısından; askerlikle ilişiği kesilmiş olmak, henüz askerlik yaşına ulaşmamış ya da ulaşmışsa zorunlu hizmetini tamamlamış, tecil ettirmiş veya yedek kuvvetlere alınmış olmak gerekmektedir.
 • Devlet Memurları Kanunu’nun 57/53 maddesi gereğince, sürekli görev yapmasını engelleyecek herhangi bir ruhsal rahatsızlığı olmamalıdır.
 • Adayların, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren 35 yaşını geçmemiş olmaları şarttır (01 Ocak 1989 veya sonrasında doğanlar).
 • Ayrıca, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli, yaşlılık ya da sakatlık maaşı almıyor olmaları gerekmektedir.
 • 2022 yılı ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (B) Grubu altında; mühendislik veya hukuk alanlarında lisans derecesine sahip olanlar için belirlenen KPSS (P3) puan türüyle minimum 70 (yetmiş) puan elde etmek, merkezi ve yerel yönetim birimlerindeki ilgili pozisyonlar için temel bir gerekliliktir.
 • Aynı şekilde, büro çalışanları, güvenlik görevlileri ve diğer destek personeli pozisyonları için başvuracak olan adayların da; lisans düzeyinde KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), iki yıllık yüksekokul mezunları için KPSS (P93), lise mezunları için ise KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 (altmış) puan almış olmaları beklenmektedir.
 • Adaylar, yalnızca bir şehir ve eğitim durumlarına uygun tek bir pozisyon için müracaat edebilirler. Birden fazla şehir veya birden fazla nitelik (eğitim düzeyi, pozisyon türü) için yapılan başvurular geçersiz kabul edilecektir.
 • 657 sayılı Kanun’un 4. maddesi (B) bendi uyarınca, sözleşmeli personel olarak görev yaparken hizmet sözleşmesinin gereklerine uymayanlar, kurum tarafından sözleşmeleri sonlandırılanlar veya belirli istisnalar dışında sözleşmeyi kendileri feshedenler, fesih tarihinden ya da sözleşmenin sona ermesinden sonra bir yıl süresince diğer sözleşmeli kadrolarda görev alamazlar.
 • Adayların, başvurdukları pozisyonun gerektirdiği öğrenim dalından mezun olmaları ve bu mezuniyetin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış olması gerekmektedir. Adayların, ilan edilen öğrenim seviyesinden daha yüksek bir seviyede eğitim almış olmaları ve bu seviyede geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mühendislik Pozisyonları için Özel Şartlar:

 • İnşaat Mühendisliği: Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.
 • Makine Mühendisliği: Üniversitelerin Makine Mühendisliği veya ilgili alanlardaki (Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği) lisans programlarından birini tamamlamış olmak.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği: Elektrik, Elektrik ve Elektronik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik Mühendisliği alanlarında üniversite düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Endüstri Mühendisliği: Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği veya bu disiplinin farklı dallarını içeren (Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği) lisans programlarından birini bitirmiş olmak.
 • Avukatlık Pozisyonu: a) Bir Hukuk Fakültesi’nden diploma sahibi olmak, b) Resmi avukatlık lisansına (ruhsatname) sahip olmak.
 • Büro Personeli: Kamu Yönetimi alanında; Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi gibi ilgili lisans programlarından mezun olmak.
 • Bilgisayar Eğitimi Alanında Uzmanlık:
 • Üniversitelerin Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri, Bilgisayar Eğitimi veya Bilgisayar Teknik Eğitimi bölümlerinden birinde lisans derecesine sahip olmak gerekmektedir.
 • Ekonometri Uzmanlığı: Ekonometri veya Finansal Ekonometri alanlarında lisans eğitimi almış olmak, bu alanda uzmanlaşmak için gereklidir.
 • Ofis Yönetimi ve Asistanlık: Büro Yönetimi, Yönetici Asistanlığı veya Ofis Teknolojileri gibi ön lisans programlarından birini tamamlamış olmak, sekreterlik pozisyonları için uygunluk sağlar.
 • Yazılım Geliştirme: Bilgisayar Programcılığı, Yazılım Geliştirme, Web Teknolojileri gibi ön lisans dallarından birinde eğitim almak, yazılım sektöründe çalışmak için gereken temel bilgileri sağlar.
 • Muhasebe ve Finans: Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe veya Vergi Uygulamaları gibi ön lisans programları, muhasebe alanında kariyer yapmak isteyenler için gerekli temel bilgi ve becerileri sunar.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi: İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi gibi ön lisans programları, insan kaynakları alanında uzmanlaşmak isteyenler için temel eğitimi sağlar.
 • Hukuk ve Adalet Alanında Eğitim:Üniversitelerin Adalet programlarından ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

iş başvurusu

Destek Personeli Nitelikleri:

Aşçılık:

 • Aşçılık veya ilgili mutfak sanatları programlarından mezun olmak,
 • Sağlık durumunun mesleki faaliyetleri engellememesi,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,
 • Bu pozisyon için yalnızca erkek adayların başvuruları kabul edilmektedir.

Bahçıvanlık:

 • Bahçecilik, tarım teknolojileri veya ilgili diğer alanlardan mezun olmak ya da ilgili sertifikalara sahip olmak,
 • Sağlık durumunun görevi yerine getirmeye engel teşkil etmemesi,
 • Bahçıvanlık alanında en az 90 gün çalışmış olduğunu kanıtlamak,
 • Bu pozisyona sadece erkek adaylar başvurabilir.

Temizlik Görevlisi:

 • En az ortaöğretim düzeyinde eğitim almış olmak,
 • Sağlık durumunun görevi icra etmeye engel olmaması,
 • Esnek çalışma koşullarına uygun olmak,
 • Temizlik sektöründe en az 90 gün çalışmış olduğunu kanıtlamak.

Taşıt Operatörlüğü:

 • Ortaöğretim düzeyinde eğitim tamamlanmış olmalı,
 • Yeni tip ehliyetlerde D veya DE sınıfı, eski tip ehliyetlerde ise E sınıfı sürücü belgesine sahip olunmalı,
 • SRC-1 veya SRC-2 mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olunmalı,
 • Psikoteknik değerlendirme belgesi geçerli olmalı,
 • Sağlık durumunun iş yapmayı engelleyecek bir sorun teşkil etmemesi,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilme,
 • Pozisyon erkek adaylara özeldir.

Servis Elemanlığı:

 • Konaklama, seyahat, yiyecek ve içecek hizmetleri gibi alanlarda ortaöğretim düzeyinde eğitim alınmış olmalı veya ilgili iş kolunda resmi kurumlarca verilen sertifikaya sahip olunmalı,
 • Sağlık durumunun görevi yerine getirmeye engel olmaması,
 • Esnek çalışma koşullarına uygunluk,
 • Garsonluk alanında en az 90 gün çalışıldığını resmi belgelerle kanıtlama,
 • Pozisyon yalnızca erkek adaylara açıktır.

Güvenlik Görevliliği:

 • Özel güvenlik ve koruma, savunma ve güvenlik, kamu güvenliği gibi ön lisans programlarından birini tamamlamış olmak,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmelik şartlarını karşılamak,
 • Geçerli silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • Her türlü vardiya düzeninde, gece-gündüz, iç-dış mekanda çalışmaya uygun olmak,
 • Erkek adaylar için minimum 170 cm, kadın adaylar için minimum 160 cm boyunda olmak ve belirli bir kilo aralığında olmak (örneğin, 170 cm boyunda bir kişinin kilosu maksimum 85 kg ve minimum 57 kg olmalıdır).

Başvuru Koşulları ve Süreci:

İlgilenen adaylar, 15 Mart 2024 tarihinde saat 08.00’den başlayarak 29 Mart 2024 saat 23.59’a kadar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Kariyer Kapısı web portalı aracılığıyla e-Devlet şifrelerini kullanarak online olarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Lütfen dikkat edin ki, doğrudan şahsi başvurular veya posta yoluyla gönderilen başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Eğitim Belgelerinin Yüklenmesi:

Yurt içi veya yurt dışı eğitim kurumlarından mezun olan ve ilan edilen pozisyonlar için gerekli öğrenim düzeyine denklik sahibi adaylar, mezuniyetlerini kanıtlayan belgeleri pdf veya jpeg formatlarında sistem üzerinden yüklemelidirler.

 • Hukuk Alanında Uzmanlık Başvuruları: Avukatlık mesleğine başvuracak bireylerin, mesleki yeterliliklerini gösteren Avukatlık ruhsatnamelerini dijital formatta sisteme eklemeleri gerekmektedir.
 • Bahçıvanlık Başvuruları: Bahçıvanlık pozisyonuna başvuracak olan adayların, bahçıvanlık deneyimlerini belgeleyen (e-Devlet üzerinden alınacak meslek kodlu SGK Hizmet dökümü gibi) ve ilgili eğitim kurumlarından alınan diplomaları veya sertifikaları, başvuru esnasında pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri zorunludur.
 • Şoför Başvuruları: Şoför adaylarının, başvurularını tamamlamak için sürücü lisanslarını, SRC-1 veya SRC-2 sertifikalarını ve geçerli psikoteknik değerlendirme belgelerini pdf ya da jpeg formatlarında yüklemeleri zorunludur.
 • Temizlik Adayı Başvuruları: Temizlik personeli adayları, en az 90 gün süreyle temizlik görevinde bulunduklarını kanıtlayan belgeyi (e-Devlet üzerinden alınan meslek kodu içeren barkodlu SGK Hizmet dökümünü) başvuru esnasında pdf ya da jpeg olarak sisteme eklemelidirler.
 • Garson Başvuruları: Garsonluk pozisyonuna başvuru yapacak kişilerin, en az 90 gün bu alanda çalıştıklarına dair kanıt (e-Devlet üzerinden alınacak meslek kodunu içeren barkodlu SGK Hizmet dökümü), Konaklama ve Seyahat Hizmetleri veya Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarından birinden mezun olanların diplomalarını, diğer alanlardan mezun olanların ise garsonlukla ilgili sertifikalarını pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
 • Güvenlik Görevlisi Başvuruları: Güvenlik görevlisi adaylarının, başvuru tarihine kadar geçerli olan “silahlı” ibareli özel güvenlik kimlik kartlarının ön ve arka yüzlerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri şarttır. Ayrıca, atama ve sözleşme imzalama aşamalarında özel güvenlik kimlik kartlarının geçerlilik süresinin dolmamış olması gereklidir.

Başvuru Sürecinin İncelenmesi ve Atama Yöntemi:

 • Belirlenen zaman dilimi içinde başvurularını tamamlayıp istenen niteliklere uygun olan adaylar için, atama süreci; adayların başvurduğu pozisyonların unvan ve özelliklerine göre, merkez ve taşra birimlerinde en yüksek KPSS puanına sahip adaydan itibaren yapılan sıralama ile yürütülecektir.
 • Eğer KPSS puanları eşitse, öncelikle mezuniyet derecesi daha yüksek olan aday tercih edilecek, bu da eşitse daha eski mezuniyet tarihine sahip olan, ve bu da eşitse daha yaşlı olan aday sıralamada öne çıkacaktır.
 • Her bir merkez ve il müdürlüğü için, ilan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday listesi oluşturulacaktır.
 • Başvuru sonuçları, asıl ve yedek adayların listesi olarak Bakanlığın web sitesi (www.sanayi.gov.tr) üzerinden ilan edilecek, adaylara ek bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylar, atama sonuçlarını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden de kontrol edebilirler.

Asıl Adayların Yerine Yedek Adayların Atanması:

 • Asıl aday listesindeki kişilerden herhangi bir feragat, başvuru yapmama veya şartları karşılamama durumunda, yedek adaylar sıralamalarına göre atanacaklardır. Yedek adayların atama hakları, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl boyunca geçerli olacaktır. Yedek olarak yerleştirme işlemi gerçekleşirse, adaylar güncel durumlarını Bakanlığın web sitesi üzerinden takip etmelidirler. Bu duyuru, resmi bir bildirim niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat gönderilmeyecektir.
 • Atanacak adaylar tarafından sunulması gereken belgeler ve diğer ayrıntılar, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanacaktır.
 • Atama işlemleri, asıl ve yedek adaylar için yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının başarıyla tamamlanmasının ardından başlatılacaktır.

İlan ve Atama Sürecindeki Haklar ve Yükümlülükler:

 • Bakanlığımız, ilanın herhangi bir aşamasında, ihtiyaç duyulduğunda iptal veya değişiklik yapma yetkisini saklı tutar. İlanda açıklanmayan konular, ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak ele alınacaktır.
 • Başvuru sürecinde yanıltıcı ifadeler kullanıldığı veya yanıltıcı belgeler sunulduğu belirlenen adayların başvuruları iptal edilecek, atamaları gerçekleşmiş olsa bile geri alınacaktır. Yanıltıcı davranışlarda bulunanlar hakkında yasal işlemler başlatılacak, eğer herhangi bir ödeme yapılmışsa, bu ödeme yasal faizleriyle birlikte geri istenecektir.
 • Gerekli niteliklere sahip olmasına rağmen belgelerini zamanında sunmayan adaylar işe alınmayacaktır.
 • KPSS’de elde edilen yüksek puanlar, bu ilanda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları için atama hakkı vermez; diğer tüm şartlar da göz önünde bulundurulacaktır.