Yatırım yapmak isteyenler dikkat: Çumra Belediyesi, sudan ucuz arsaları satışa çıkardı!

Yatırım yapmak isteyenler dikkat: Çumra Belediyesi, sudan ucuz arsaları satışa çıkardı!
Konya'nın Çumla ilçesine bağlı Gökhüyük, İnli, Uzunkuyu adlı mahallelerde bazı mülkler kamu ihalesi yoluyla satılıyor. Birçok arazi belediye tarafından uygun fiyatlarla satılıyor.

Çumra Belediye Başkanlığı bilgilerinin yer aldığı gayrimenkul için ilk teklif 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14:00'te, ikinci teklif ise 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14:00'te isteklilerin huzurunda yapılacak. 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi kapsamında Kent Konseyi Komitesi (Kent Komitesi) satış, genel rekabetçi ihale yoluyla gerçekleştirilecek. İlan edilen gayrimenkullerin detayları haberimizde..

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca, belediyeye ait taşınmazlar, ihale yönteminde belirtilen tarih ve saatte, takdir edilen değerin üzerinde bir fiyatla ihaleye çıkarılacak. Bir ihale komitesi (topluluk komitesi) ihaleleri yürütmek ve uygun fiyatları belirlemekte tamamen özgürdür.

Şartname ve ekleri ilgilenenler için Stratejik Geliştirme Ofisi'nden ücretsiz olarak temin edilebilir. Şartnameleri almak isterseniz Belediye Stratejik Geliştirme Ofisi'nden 100,00 TL karşılığında alabilirsiniz. Başvuru sahipleri, Halkbank Çumra Şubesi Çumra Belediyesi TR35 0001 2009 5170 0007 0000 01 hesabına ödeme yapabilirler.

Konya Çumra Belediyesi, sudan ucuz arsalar

Birinci tura 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 12:30'a, ikinci tura ise 20 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar katılanlar;

a-Nüfus cüzdanı fotokopisi, Türkiye'de tebligat amaçlı nüfus cüzdanı, ikametgâh belgesi veya adres bilgisi yerine geçen belge;

b – Tüzel kişinin imza sirküsü, noter tasdikli vekaletnamesi ve temsilci ise imza sirküleri, ihalelere katılma yeterliliğine ilişkin belge, bildirilecek adres ve iletişim telefon numarası, ihaleye yetkili olduğunu belirten imza beyanı, şartname bedeli ile birlikte geçici teminatın belediyeye yatırıldıktan sonra alınan makbuzu ya da 2886 sayılı D,İ, kanununda yer alan 26. naddede belirtilmiş olan teminatın yerine geçen belgeyi, Strateji Geliştirme Genel Müdürlüğüne belge olarak sunulması zorunludur.

Ödemenin %30'u peşin, %35'i 31 Mart 2024'te ve %35'i 30 Eylül 2024'te kalacak. Tamamını peşin ödemeniz durumunda teklif fiyatı üzerinden %10 indirim kazanın. İlanı verilen parsellerin konum ve konum bilgilerine "parcelsorgu.tkgm.gov.tr" adresinden ve Çumra Belediyesi Harita Müdürlüğü'nden ulaşılabilir.