Bakanlık, sigara paketlerinde değişikliğe gidiyor: Artık zorunlu olacak!

Bakanlık, sigara paketlerinde değişikliğe gidiyor: Artık zorunlu olacak!
Tarım ve Orman Bakanlığı sigara ambalajlarında değişiklik yapılması yönünde bir adım atmaya hazırlanıyor. Yönetmelik değişikliğiyle sigara fiyatları sigara paketlerinin üzerinde yer alacak.

Sigara, puro, sigarillo ve nargile tütünü gibi tütün ürünlerinin üretim ve satışına ilişkin düzenlemeler şu anda revize edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre ise, sigara gibi birçok tütün ürünlerinin ambalajları üzerine üretim tarihiyle birlikte yerini belirten şifreli bilgiler yazılacak. Tütün ürünlerinin perakende fiyatı ambalajların üzerindeyse siyah bir zeminin üzerine beyaz renkle "...TL" şeklinde yazılacak.

EMİSYON DÜZEYLERİ KONTROL EDİLECEK

Bakanlık, sigara paketlerinde değişikliğe gidiyor

Türkiye'de tütün ürünleri üretimi yapabilmek için mevcut prosedürlere ek olarak Bakanlıktan üretim ve işlemlere uygunluk belgesi alınması zorunludur. Tütün ürünleri tedarik piyasasına yönelik uygunluk belgesi, ürünün fiziksel ve aynı zamanda kimyasal özelliklerinin yanı sıra kanunda düzenlenmiş emisyon seviyelerini (tütün ürünleri tüketildiğinde havaya salınmış olan maddeler) içerecektir. Sigara emisyon seviyeleriyle ilgili analiz sonuçlarının kanunların belirlediği sınırlar içerisinde olup olmadığı doğrulanacak.

Kayıt dışı üretimle mücadele çerçevesinde sigara paketleme makinesi imalatçısı firmalara verilen lisanslar, 'ürün takip sistemi' kurulması için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir. Aynı marka altında iç piyasada satışa sunulması amaçlanan tütün ürünleri, aynı kategoride yalnızca tek bir üretici ya da ithalatçı tarafından piyasada satışa sunulabilir.