GSYH'ye göre 3 sektörde kişi başına milli gelire en fazla desteği Konya veriyor!

GSYH'ye göre 3 sektörde kişi başına milli gelire en fazla desteği Konya veriyor!
TÜİK, 2022 yılı devlet bazlı gayri safi yurt içi hasıla verileri rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Sonuç olarak; Kocaeli 2022 yılında da kişi başına düşen GSYİH sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ise 81 il arasında Konya'nın yüzde 6,2'lik payla ilk sırada yer aldıpı görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılı "İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla" verileri rakamlarını kamuoyuna açıkladı. Bu kapsamda; İstanbul, 2022 yılında 4.564,28 milyar lira ile toplamdaki hasıladan yüzde 30,4 pay alarak en yüksek GSYH'ye ulaştı. Bu ili 1,329.81 milyar lira ve yüzde 8,9 payla Ankara izlerken 972.238 milyar lira ve yüzde 6,5 payla İzmir takip etti.

GSYH'nin en yüksek payına sahip ilk beş eyalet, 2022'de toplam üretimin %53,9'unu oluşturdu.

Kanton GSYH hesabına göre son üç sırada ise 1 milyar 288 milyon lirayla Tunceli Valiliği, 10 milyar 539 milyon lirayla Ardahan Valiliği ve 8 milyar 287 milyon lirayla Bayburt Valiliği yer alıyor.

GSYH'ye göre 3 sektörde kişi başına milli gelire en fazla Konya destek veriyor

"Kocaeli zirvedeki yerini koruyor"

Söz konusu dönem içerisinde kişi başına düşen GSYH sıralamasında Kocaeli 302 bin 772 lira ile ik sırada yer alırken bir önceki yıl liderliğini korusğu görülüyor. Son verilere göre Kocaeli'yi 287 bin 524 lirayla İstanbul'un ve 253 bin 501 lirayla Tekirdağ'ın takip ettiği anlaşılıyor.

İl bazında ise kişi başına düşen GSYH hesaplanırken Şanlıurfa'nın 64 bin 416 lirayla, Ağrı'nın 55 bin 296 lirayla, Van'ın ise 54 bin 272 lirayla son üçte yer aldığı kaydedildi.

GSYH'ye göre 3 sektörde kişi başına milli gelire en fazla Konya destek veriyor

"Tarım, ormancılık ve balıkçılıkta Konya birinci sırada"

GSYH'yi oluşturan faaliyetlere bakıldığında İstanbul, 2022 yılında cari fiyatlarla GSYİH'den en yüksek payı alarak tarım sektörü ile diğer hizmet faaliyetleri dışındaki tüm faaliyetlerde birinci sırada yer aldığı belirtildi. İstanbul'un toplam bilgi ve iletişim faaliyetleri içindeki payı %65,4, toplam mali ve sigorta faaliyetleri içindeki payı %59, toplam mesleki, idari ve destek hizmetleri faaliyetleri içindeki payı %46,7, toplam hizmetler sektörü içindeki payı ise %41,5'tir. Toplam inşaat sektörü içindeki payı %32,6 oldu.

Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe 81 il arasında Konya yüzde 6,2'lik payla birinci sırada yer alırken, diğer hizmet faaliyetlerinde Ankara yüzde 43,4'lük payla birinci sırada yer aldı.