Karatay Belediyesi KPSS 70 puanla 10 zabıta memuru alıyor! Başvuru tarihi belli oldu..

Karatay Belediyesi KPSS 70 puanla 10 zabıta memuru alıyor! Başvuru tarihi belli oldu..
Karatay Belediyesi'nde Genel İdari Hizmetler (GİH) kapsamında KPSS 70 puanla 10 zabıta memuru alınıyor.

Karatay Belediyesi, Genel İdari Hizmetler (GİH) kapsamında toplamda 10 zabnıta memuru alımı gerçekleşitrecek. 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu uyarınca KPSS puan türü ile birlikte işe alım koşullarını sağlayan 10 zabıta memuru belediye personeli olarak göreve başlatılacak.

"KPSS TABAN 70 puan şartı"

Duyuruda yer alan bilgiye göre personel alımlarında Lisans 2022 KPSSP3 ile Önlisans 2022 KPSSP93 puan türü esas alınacaktır. Bu nedenle adayların KPSS'den 70 puanı almaları ve sözlü ve yazılı sınavları geçmeleri gerekmektedir.

"Başvurular 4 Aralık'ta başlıyor"

dayların sözlü, uygulamalı ve uygulamalı sınavlara katılmasını sağlamak. Başvuru formunun 4 Aralık ile 8 Aralık tarihleri ​​arasındaki mesai saatleri içinde Karatay Belediyesi Personel ve Eğitim Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI

Başvuru randevusu sırasında adayın boy ve kilo ölçümleri Toplum Hizmetleri Binası Sosyal Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından alınacaktır. Eksik bilgi, belge veya yeterli niteliklere sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların değerlendirilmesi, kabul edilen başvuruların duyurulması;

1-T.C. Kimlik numaraları ile ÖSYM kayıtlarının uygunluğu kontrol edilerek adaylar KPSS sonuçlarına göre sıralanacak ve her unvan için boş kontenjan sayısının 5 katı çerçevesinde sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek.

2- Sınava çağrılan son aday ile KPSS sonuçlarına sahip diğer adaylar aynı kapsamda sınava davet edilecek.

3- Sınava girme hakkı kazanan adaylar, KPSS sonuçları, sınav yeri ve saati, başvurular incelendikten sonra 15 Aralık'ta belediyenin resmi internet sitesi www.karatay.bel.tr üzerinden duyurulacaktır.

4- Başvurusu kabul edilen ve sınav hakkı kazanan adaylara, belediyenin resmi internet sitesinden başvuru sahibinin kimliğini, sınav yerini ve sınav tarihini içeren “Sınav Erişim Belgesi” düzenlenecektir. Bu belge sınav sırasında ibraz edilecektir.

5-Sınava girmeye hak kazanamayan adaylara bildirim yapılmayacaktır.

Sınav türü, yeri, saati ve konusu:

Zabıta memuru alımında sözlü ve uygulamalı sınav gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi ​​ne zaman?

Sınav 25 Aralık 2023'te sabah 9.00'dan itibaren Karatay Belediyesi Akçeşme Mahallesi, Garaj Caddesi, No:5'te yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınavların aynı gün tamamlanamaması halinde sınav ertesi gün devam edecektir.

Katılım sürecinin sonraki aşamaları çalışmaya ve sonuçlarına bağlı olacağından, çalışmaya katılmama nedenleri kabul edilmeyecek. Sınava girmeye hak kazanan ancak ilan edilen tarihte veya herhangi bir nedenle sınava girmeyen adaylar, sınava girme haklarını kaybederler.

Sınav Konuları

1. Sözlü Sınav:

a) TC Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuatın konuları.

2. Uygulamalı Sınav:

Uygulamalı sınav bir işle ilgili özel bilgi ve becerilerin ya da sportif dayanıklılık şeklindeki özelliklerin ölçülmesiyle yapılabilir.

Testin değerlendirilmesi – Sonuçların tartışılması

Sözlü sınav,

a) TC Anayasası, b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, d) Mahalli idareler Temel Kanunu'ndan 25'er puan olmak üzere toplam 100 puandan oluşmaktadır. Sonuçlar İnceleme komitesi tarafından ifade edilen görüşler ayrı olarak tutanaklara kaydedilecektir.

Uygulamalı sınav en fazla 100 puanla yapılacak ve sınav görevlisinin sunduğu sonuçlar tutanağa ayrı olarak işlenecektir.

Sınavda değerlendirme; ınav puanı sözlü sınavın %50'si, uygulamalı sınavın ise %50'si üzerinden hesaplanır. Sınavı geçmek için 100 üzerinden 60 puan almanız gerekir.

Atamaya girecek adayların geçme puanı, söz konusu maddenin üçüncü fıkrası kısmında belirtilen sınav sonuçları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek ve belediyenin www.karatay.bel.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.

Atanacak adayların başarı puanlarının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Önde gelen adaylar, en yüksek başarı puanına ve doldurulacak pozisyon sayısına göre seçilecektir. Ana aday sayısı kadar alternatif aday belirlenebilir. Asil ve ön aday listesi belediyenin internet sitesinde (www.karatay.bel.tr) yayımlanacak ve listede yer alan kişilere ayrıca yazılı olarak bildirimde bulunulacak.

Sınavın tamamlanmasının ardından sınav komitesi, ilan edilen pozisyonun başarı performansının çok düşük veya yetersiz olduğunu tespit ederse, sınav ilanında ilan edilen pozisyonların herhangi birini veya tamamını kabul etme hakkına sahip olacaktır.

Başvuru ve işlem sırasında gerçeğe aykırı beyan veya gerçeğin gizlendiği tespit edilirse sınav geçersiz sayılacak ve atama yapılmayacaktır. Durumu belli olanların randevuları anlaşmaya varılsa dahi iptal edilecek. Bu kişiler herhangi bir hak iddia edemeyecek ve Başsavcılığa suç duyurusunda bulunabilir.

Sınav sonuçlarına itirazlar, başarılı aday listesinin belediyenin internet sitesinde (www.karatay.bel.tr) yayımlanmasından sonraki 7 gün içerisinde yazılı olarak yapılabilir. İtirazlar inceleme komitesi tarafından 7 gün içinde karara bağlanacak ve ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.