Konya Meram Belediyesi'ne zabıta alımı yapılacak! Başvurular başladı..

Konya Meram Belediyesi'ne zabıta alımı yapılacak! Başvurular başladı..
Meram Belediyesi, 2024 yılının ilk işe alım duyurusunu yayınladı. 10 zabıta alımına ilişkin koşullar ve başvuru tarihleri ​​de açıklandı. Meram Belediyesi'nin 2024 yılı personel alımına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Meram Belediye Başkanlığ bünyesine ilk atama kapsamında 10 zabıta memuru alımı yapılacak. Yapılan duyuruda, “Konya ili Meram Belediye Başkanlığı'na 657 sayılı Devlet Memurları Kanun kapsamında istihdam edilmesi çerçevesinde; Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin hükümlerine göre aşağıda unvan derecesi, sınıfı, adedi, nitelik alanları, KPSS sınavından alınan puan türü ile birlikte KPSS taban puanıyla diğer koşulların taşınması kaydıyla belirtmiş olan boş kadrolara açıktan atamalarının yapılması yolu ilke zabıta memuru alınacak.” İfadelerine yer verildi.

MERAM BELEDİYESİ ÇALIŞANLARININ İŞE ALINMASINA İLİŞKİN GEREKLİLİKLER VE KOŞULLAR 2024

Konya Meram Belediyesi'ne zabıta alımı

Başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar aşağıdaki gibidir:

İlan edilen kadrolara polis memuru olarak atanmak için başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 40. maddesi ile 48. maddesi birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilmiş olan genel şartları taşıması gerekir. Buna göre;

- Türk vatandaşı olmak ve vatandaşlıktan mahrum olmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler dolmuş olsa dahi; Kasıtlı suçlardan dolayı bir yıl ya da daha fazla hapis cezası almış, veya affedilmiş olanlar dahil, devlet güvenliğini ihlal eden suçlar, Anayasal düzeni ve işleyişini ihlal etme, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, iflasa yol açma, ihaleye fesat karıştırma, fiillerin ifasını tahrif etme, varlıkları aklama suçlarından hüküm giymemiş olmak.

- Erkek adayların askerlik durumu dikkate alınarak; Askerlik hizmetine katılmakla ilgilenmeyen veya henüz askerlik çağına ulaşmamış veya askerlik çağına ulaşmış, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, yedek statüye geçmiş olanlar.

- Görevlerini sürekli olarak yerine getirmelerini engelleyecek fiziksel bir engel veya akıl hastalığının olmaması.

- İlan edilen pozisyonlar için diğer başvuru gereksinimlerinin de karşılanması.

MEMUR ALIMI BAŞVURUSU 2024

Meram Belediyesi'nin açıkladığı zabıta memuru alımına başvurmak isteyen adayların sözlü ve uygulamalı sınavlara katılabilmeleri için;

Meram Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne (Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Cad. No:5 Meram/KONYA) adresine 02.12.2024 tarihinden itibaren 16 Şubat 2024 (09:00-16:00 saatleri arası) tarihine kadar başvuru formunu ve gerekli diğer belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları ve teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapan adayların boy ve kilo ölçümleri başvuru döneminde İlimiz Merkezi Hizmetler Binasında Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

Eksik bilgi, belge veya mesleki yeterlilik eksikliği ile yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta veya başka yollarla gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru için gerekli belgelere, özel şartlara ve sürecin detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.