Konya'da Selçuklu Belediyesi'ne ait 12 taşınmaz uygun fiyatla satışa çıkarıldı!

Konya'da Selçuklu Belediyesi'ne ait 12 taşınmaz uygun fiyatla satışa çıkarıldı!
Selçuklu Belediyesi arsa satış ilanı yayınladı. Selçuklu ilçesinin Sancak, Dikilitaş, Sille, Akıncılar, Ardıçlı ve Dumlupınar adlı mahallelerindeki arsa satışlarının detayları açıklandı.

İLAN AYRINTILARI

Selçuklu Belediyesi'ne ait olan ve tapu belgeleri düzenlenen aşağıdaki gayrimenkuller 2886 sayılı Kanunun 35/D maddesi hükümlerine göre pazarlık usulüyle satılacaktır. Teknik şartname ve Ekleri Ücretsiz danışmanlık adresinden alınabilir.

Selçuklu Belediyesi Emlak ve Mülkiyet Hakları Müdürlüğü. İhale çağrısı 21 Aralık 2023 Perşembe günü, listede belirtilen saatte Meclis Salonlarında yapılacak. Teşvikin uygulanıp uygulanmayacağına karar verme ve uygun fiyatı belirleme konusunda İl Komitesi tam yetkiye sahiptir.

Satış bedelinin ilk taksiti, teklifin kabul edildiğine dair bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecek olup, toplam taksit tutarı ilanda belirtilmiştir. Yasaların gerektirdiği sahiplik ücretleri, teşvik nedeniyle biriktirilecek gazete ilan ücretleri, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücreti (noter tasdikli) ve kesin teminat (%6) alıcıya (müşteriye) aittir. KDV muaftır. Tahmini fiyatlar ve geçici garanti tutarları aşağıda gösterilmiştir.

İhaleye katılacaklardan gerekli belgeler;

Aşağıda A, B ve C maddelerinde belirtilen belgelerin asılları ya da noter tasdikli kopyaları olması gerekmektedir.

A- Gerçek kişi olması durumunda

1 adet talep, Yasal İkamet Belgesi, T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi,

Türkiye'deki tebligat adresi ile iletişim için telefon ve faks numaralarının beyanı,

Noter onaylı imzalı beyan,

Vekaletname ise vekaletnamenin noter tasdikli olması ve vekil tarafından imzalanması gerekir,

Selçuklu Belediyesi'nin borcu olmadığını ispatlayan belgeler,

Geçici Teminat veya Banka Teminat Mektubu (Kalıcı ve sınırlı) alma,

B- Tüzel kişi olması durumunda

1 dilekçe,

Türkiye'deki tebligat adresi ile iletişim için telefon ve faks numaralarının beyanı,

Noter onaylı imzalı beyan,

Vekaletname ise vekaletnamenin noter tasdikli ve vekil tarafından imzalanmış olması gerekmektedir,

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Belgeleri (2023 Yılı - Tüzel Kişiler)

Selçuklu Belediyesi'nin borcu olmadığını ispatlayan belgeler,

Geçici Teminat veya Banka Teminat Mektubu (Kalıcı ve sınırlı) alma,

C- Talebin ortak girişime ilişkin olması durumunda

Ortak girişim olması halinde teyitli ortak girişim beyanı, taraflarca imzalanmış ortak girişim sözleşmesi ve A ve B maddelerinde belirtilen belgelerin ayrıca ibraz edilmesi gerekmektedir.

Satış bedelinin ilk taksiti, teklifin kabul edildiğine dair bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecek olup, toplam taksit tutarı ilanda belirtilmiştir. Yasaların gerektirdiği sahiplik ücretleri, teşvik nedeniyle biriktirilecek gazete ilan ücretleri, damga vergisi (0,00569), sözleşme ücreti (noter tasdikli) ve kesin teminat (%6) alıcıya (müşteriye) aittir. İhaleye katılanların ihale dokümanlarını en geç 20 Aralık 2023 saat 17.00'ye kadar Emlak İşleri Genel Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. KDV muaftır.