Konyalı çiftçileri sevindiren haber: Tarımsal yatırımda hibe miktarı artırıldı!

Konyalı çiftçileri sevindiren haber: Tarımsal yatırımda hibe miktarı artırıldı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal ekonomik yatırım konularına yönelik hibe tutarının üst sınırını artırdı. Yeni tesis başvurularında üst limit 14 milyon liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan 'arım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Çerçevesinde Tarımsal Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Tebliği' yürürlüğe alındı.

"14 milyon liraya yükseltildi"

Bu tebliğe göre, tarıma dayalı olan ekonomik yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limiti, 7 milyon lira olan yeni tesis niteliğinde yapılan başvurularda ödenek 14 milyon liraya, 5 milyon lira olarak belirlenen kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması adında sağlanan ödenek 12 milyon liraya, ayrıca kapasite artırımıyla teknoloji yenilemesinde modernizasyon niteliğinde gerçekleştirilen ve 4 milyon lira şeklinde belirlenmiş olan başvurularda ödenek 10 milyon liraya yükseltildi.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları için azami destek bazlı proje tutarının ise milyon lira olan ödeneği 3 milyon liraya çıkarıldı. Tarımsal ekonomik yatırım ve kırsal ekonomik altyapı yatırımı alanları basitleştirilmiş ve tek çatı altında toplanmıştır.

Tarımsal yatırımda hibe miktarı artırıldı

"Kadınlara ve gençlere öncelik verilecek"

Tebliğde, kadın ve genç yatırımcıların, tarım kuruluşlarının, kırsal bölgelerde yaşayan yatırımcıların ve hastalıktan ari işletmelerin öncelikle ek puan verilmesi yoluyla destek alabilecekleri kabul edildi.

Bu kapsamda yatırım yeri tarıma dayalı özel sanayi bölgelerinde olan projeler tercih edildi. Yeni başvuru dönemi aile şirketlerine yapılan yatırımları da kapsayacak.

Bu düzenleme, proje onayı için gereken minimum puanı kaldırmış ve uygun projelerin bütçelenen oranda destekten yararlanmasına olanak sağlamıştır. Kırsal Kalkınma Yatırım Destek Programı, tarımsal üretim planına uygun olarak yeniden tasarlanmış olup, 6 Şubat depreminden etkilenen kırsal alanlar ve afet ilan edilen alanlara yönelik hükümleri de içermektedir.

Kırsal Kalkınmada Yatırım Finansman Programı çerçevesinde 2021-2022 başvurularında dönem projelerinde 30 Kasım 2023 olarak belirlenen son başvuru tarihi ise 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.