Meram Belediyesi açıktan atamayla 10 Zabıta Memuru alımı yapıyor!

Meram Belediyesi açıktan atamayla 10 Zabıta Memuru alımı yapıyor!
Konya Meram Belediyesi'nin açıktan atama kapsamında kadın ve erkek olmak üzere 10 zabıta memuru alımı yapacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 8 Aralık olmakla birlikte başvuru koşulları ve detaylara buradan ulaşabilirsiniz...

Konya'nın Meram ilçesinin Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Kamu Hizmeti Kanununa göreİl Emniyet Müdürlüğü Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen boş kadrolara unvan, rütbe, diploma, numara, derece, KPSS puan türünden, KPSS taban puanı ile birlikte diğer şartları taşımaları koşuluyla açık atama ile zabıta memuru alımı yapılacaktır.

GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

Ppersonel alımlarında yukarıda belirtilmiş olan zabıta memuru kadrolarına başvururken uyulması gerekli olan genel ve özel koşullar şöyle:

İlan edilen kadrolara polis memuru olarak atanmak için başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 40. maddesi ile 48. maddesinin birinci fıkrası A) bendinde belirtilmiş olan genel şartları taşıması gerekir.

1. TC vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından yoksun bırakılmamak,

3. Türk Ceza Kanunu 53 üncü maddesinde belirtilen süreler dolmuş olsa dahi; Devlet güvenliğini ihlal suçları, anayasal düzene ve onun işlevlerine karşı suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, kişi bir yıl ya da daha fazlasına hapis cezasına çarptırılmış veya bir süreli afla cezalandırılmış olsa bile Kasten işlenmiş suç, Anayasal düzene, düzenin işleyişine karşı suç, İflas, ihaleye fesat karıştırma, ifaya fesat karıştırma, suç teşkil eden malvarlığını aklama ya da kaçakçılık suçlarından hüküm giymemiş olmak.

4. Askerlik durumu bakımından erkekler için; Askerlik hizmetine katılmakla ilgilenmeyen veya henüz askerlik çağına ulaşmamış veya askerlik çağına ulaşmış, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış veya tecil edilmiş, yedek statüye geçmiş olanlar.

5. Görevini yapmaya devam etmesine engel olacak bedensel engeli ya da akıl hastalığı bulunmaması.

 6. İlan edilen pozisyonlar için diğer başvuru gereksinimlerini karşılaması.