Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Genel şartlar açıklandı..

Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Genel şartlar açıklandı..
Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan bir duyuruda en az lise diplomasına sahip olmak şartıyla çeşitli pozisyonlara personel alımı yapacak. Peki nasıl başvurulur? Detaylar burada..

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre Selçuk Üniversitesi'ne lise mezunu ve üniversite mezunu olmak üzere toplam 6 kişi alımı yapılacak. Peki işe alımlar hangi pozisyonlarda yapılacak? İşte yanıtı..

Basın açıklamasına göre: 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendi kapsamında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne istihdam edilme çerçevesinde 06.06.1978 tarihli, 7/15754 sayılı Kararname ekindeki 28.06.2007 tarihli, 26566 sayısıyla Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılması' kapsamunda hazırlanan esaslarda değişiklik yapılmasına dair kabul edilen esasların ek 2 numaralı maddesinin (b) bendi uyarınca aşağıda belirtilmiş olan pozisyonlar için toplam 6 (altı) sözleşmeli olarak personel alımı yapılacaktır.

Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor! Genel şartlar açıklandı..

ŞARTLAR VE KOŞULLAR:

1. TC vatandaşı olunması,

2. Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak ve ilan başvurusunun son teslim tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olunması,

3. Kamu haklarından mahrum olunmaması,

4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler dolmuş olsa dahi; Devlet güvenliğini ihlal suçları, anayasal düzene, işleyişine karşı suçlar, ayrıca milli savunmaya karşı işlenmiş suçlar, devlet sırlarına karşı işlenmiş suçlar ve casusluk, zimmete para geçirme, irtikap, yolsuzluk yolsuzluk, bir yıl veya daha fazla hapis veya işlenen bir suçtan dolayı af suçları dahil Kasten Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni suiistimal, Hileli varlıklar, hileli teklifler, bir hizmetin iflasını değiştirmek, suç veya kaçakçılık faaliyetlerinden kaynaklanan varlıkların değerini aklamak suçlarından hüküm giymemiş olmak,

5. Askerlik durumu itibarıyla erkekler için; Askerlik hizmetine katılmakla ilgilenmeyen, henüz askerlik çağına gelmemiş veya askerlik hizmetini tamamlamış, ertelemiş veya askere gidecek yaşta ise yedek askere transfer olmuş,

6. 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 53. maddesi kapsamında hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini sürekli olarak yerine getirmesine engel olacak akıl hastalığına sahip olmamak,

7. Lisanslar için KPSS Grubu (B) 2022 KPSSP3 Puanı, Ön Lisans Mezunları için KPSSP3 Puanının alınmış olması,

Lise mezunları için KPSS(B)2022 grubunun KPSSP93 puanı ve KPSS(B)2022 grubunun KPSSP94 puanı esas olarak alınacaktır.

 8. Adayların koşulları; 657 sayılı Kamu Hizmeti Kanununun 4/B maddesinde “İşe alınan kişiler, hizmet sözleşmesinin esaslarına aykırı olarak hareket etmesinden kaynaklı kurumları tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi ya da sözleşme döneminin içinde Bakanlar Kurulu'nun kararıyla belirlenmiş olan istisnalar hariç tutularak sözleşmelerini tek taraflı feshetmeleri durumunda, fesih tarihi itibariyle üzerinden 1 yıl geçmeden kurumların sözleşmeli olarak alınan personel alım pozisyonlarına başvuru yapamazlar." hükmü kavramına uygun olması gerekmektedir. (Bu hükme uygun olmayan adaylar kazanmış olsalar dahi atama işlemlerine tabi olmayacaklardır.